سنگ نگاره قیر و کارزین

به گزارش وبلاگ خرید، این نقش برجسته، حجاری از یک سرباز را بر روی یک تخته سنگ بزرگ نشان می دهد که کمان را برای تیراندازی گشوده است. از این اثر به عنوان تنها اثر پارتی حجاری شده در استان فارس یاد شده است. این سنگ نگاره در تاریخ 10 آذر ماه 1354 هجری خورشیدی با شماره 939 در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

سنگ نگاره قیر و کارزین

در سه کیلومتری شهر قیر مرکز شهرستان قیر و کارزین و در سمت چپ جاده قیر- فیروزآباد در منطقه ای میان گردنه سم دلدل و گلومش، نقش برجسته یک سرباز پارتی دیده می گردد. نقش برجسته سرباز پارتی با تیر و کمان کشیده، تیردان و کلاه خود بر روی یک تخته سنگ بزرگ مکعبی شکل به طول 240 و عرض 170 سانتی متر حجاری شده که صحنه یک تیراندازی را به تصویر می کشد؛ قدمت این اثر به بیش از دو هزار سال می رسد. نقش برجسته سرباز پارتی که در منطقه به نقش رستم معروف بوده و در قدیم به آن قدمگاه می گفته اند تنها اثر پارتی حجاری شده در فارس به شمار می رود که تا به امروز هیچگونه اقدام حفاظتی برای جلوگیری از تخریب و نگهداری از این اثر برجسته تاریخی صورت نگرفته است.

نقش برروی تکه سنگی بزرگ تراشیده شده و زیر آنرا جستجوگران گنج حفاری نموده اند و عده ای دیگر نیز درتلاش برای از بین بردن این اثر بر روی آن حکاکی نموده اند. هیچ تلاشی برای نگهداری از نقش انجام نگرفته است. چهره سرباز نامشخص بوده و پوشش او نیز قابل تشخیص نیست. شاید چهل سال پیش چهره و پوشش او قابل تشخیص بود. این مطلب نشان می دهد که اگر از این آثار عکس نداشته باشیم شاید ده سال دیگر از این آثار به جز خاطره چیز دیگری نخواهد ماند. سا لها است نقش برجسته سرباز پارتی در شهرستان قیر و کارزین به وسیله هر کودک و یا هر رهگذر ناآشنا با میراث گرانبهای تاریخی این سرزمین با استفاده از پتک، سنگ، میخ و یا رنگهای شیمیایی و هر ابزار دیگری تخریب شده و روز به روز به سرانجام عمر خود نزدیک می گردد. با توجه به خارج از محدوده شهر بودن این اثر تاریخی و تنها اثر پارتی حجاری شده در فارس و در سایه بی توجهی مسئولان میراث فرهنگی در فراهم نکردن هیچگونه اقدامات و تدابیر حفاظتی و نگهداری این اثر حتی در حد فنس کشی و حصار کشی احتمال می رود در آینده نچندان دور اثری از آن باقی نمانده باشد.

تاریخچه

این نقش مربوط به دوره اشکانی است که در سالهای 250 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی و بعد از دوره سلوکیان در ایران حکومت می کردند و آنها را با نام امپراتوری پارت ها نیز شناخته می شوند. این سلسله به وسیله ارشک پایه گذاری شد و به دست اردشیربابکان اولین پادشاه سلسله ساسانی سرانجام یافت. ارشک توانست به سلسله سلوکیان که دست نشانده روم باستان به وسیله اسکندر بود سرانجام دهد. البته دراین دوره ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد و ارتش دائمی نداشت و در کل قدرت دوران هخامنشیان را نیز نداشت. همینطور در استان فارس نیز قدرت چندانی نداشته و از همین استان نیز ضربه خورد. اردشیر بابکان که خود را از نژاد کیانیان می دانست و به این امید که ایران را به دروه قدرت هخامنشیان برگرداند توانست این سلسله راشکست دهد و سلسله ساسانی را پایه گذاری کند.

سنگ نگاره های ایران

در گوشه و کنار این کشور کمتر منطقه ای وجود دارد که در آن سنگ نگاره و نقش برجسته های تاریخی وجود نداشته باشد. بر اساس آمار اعلام شده در کتاب سنگ نگاره های ایران حداقل پنجاه هزار اثر تاریخی از این دست در حدود 23 استان کشور وجود دارد. سنگ نگاره ها نخستین نقش و نگارهای ایجاد شده به وسیله انسان در طول تاریخ هستند و قدمت بعضی از این آثار به حدود چهل هزار سال پیش می رسد.

نحوه دسترسی به سنگ نگاره قیرو کارزین

نقش رستم (قیر) یا نقش برجسته سرباز پارتی را می توانید درفاصله حدود سه کیلومتری در جاده قیر به فیروزآباد، درسمت راست جاده مشاهده کنید. که البته حدود صد مترتاجاده اصلی فاصله دارد و هیچ تابلوی هدایت وجود ندارد. فقط تابلویی زردرنگ برای معرفی پروژه جاده ای نو است که فعلا هیچ عملیاتی برای آن انجام نشده و دقیقا از کنار این نقش عبور می نماید.

منبع:سیـری در ایـران

این نقش برجسته، حجاری از یک سرباز را بر روی یک تخته سنگ بزرگ نشان می دهد که کمان را برای تیراندازی گگردده است. از این اثر به عنوان تنها اثر پارتی حجاری شده در استان فارس یاد شده است. این سنگ نگاره در تاریخ 10 آذر ماه 1354 هجری خورشیدی با شماره 939 در لیست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

در سه کیلومتری شهر قیر مرکز شهرستان قیر و کارزین و در سمت چپ جاده قیر- فیروزآباد در منطقه ای میان گردنه سم دلدل و گلومش، نقش برجسته یک سرباز پارتی دیده می گردد. نقش برجسته سرباز پارتی با تیر و کمان کشیده، تیردان و کلاه خود بر روی یک تخته سنگ بزرگ مکعبی شکل به طول 240 و عرض 170 سانتی متر حجاری شده که صحنه یک تیراندازی را به تصویر می کشد؛ قدمت این اثر به بیش از دو هزار سال می رسد. نقش برجسته سرباز پارتی که در منطقه به نقش رستم معروف بوده و در قدیم به آن قدمگاه می گفته اند تنها اثر پارتی حجاری شده در فارس به شمار می رود که تا به امروز هیچگونه اقدام حفاظتی برای جلوگیری از تخریب و نگهداری از این اثر برجسته تاریخی صورت نگرفته است.

نقش برروی تکه سنگی بزرگ تراشیده شده و زیر آنرا جستجوگران گنج حفاری نموده اند و عده ای دیگر نیز درتلاش برای از بین بردن این اثر بر روی آن حکاکی نموده اند. هیچ تلاشی برای نگهداری از نقش انجام نگرفته است. چهره سرباز نامشخص بوده و پوشش او نیز قابل تشخیص نیست. شاید چهل سال پیش چهره و پوشش او قابل تشخیص بود. این مطلب نشان می دهد که اگر از این آثار عکس نداشته باشیم شاید ده سال دیگر از این آثار به جز خاطره چیز دیگری نخواهد ماند. سا لها است نقش برجسته سرباز پارتی در شهرستان قیر و کارزین به وسیله هر کودک و یا هر رهگذر ناآشنا با میراث گرانبهای تاریخی این سرزمین با استفاده از پتک، سنگ، میخ و یا رنگهای شیمیایی و هر ابزار دیگری تخریب شده و روز به روز به سرانجام عمر خود نزدیک می گردد. با توجه به خارج از محدوده شهر بودن این اثر تاریخی و تنها اثر پارتی حجاری شده در فارس و در سایه بی توجهی مسئولان میراث فرهنگی در فراهم نکردن هیچگونه اقدامات و تدابیر حفاظتی و نگهداری این اثر حتی در حد فنس کشی و حصار کشی احتمال می رود در آینده نچندان دور اثری از آن باقی نمانده باشد.

تاریخچه

این نقش مربوط به دوره اشکانی است که در سالهای 250 پیش ازمیلاد تا 224 میلادی و بعد از دوره سلوکیان در ایران حکومت می کردند و آنها را با نام امپراتوری پارت ها نیز شناخته می شوند. این سلسله به وسیله ارشک پایه گذاری شد و به دست اردشیربابکان اولین پادشاه سلسله ساسانی سرانجام یافت. ارشک توانست به سلسله سلوکیان که دست نشانده روم باستان به وسیله اسکندر بود سرانجام دهد. البته دراین دوره ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد و ارتش دائمی نداشت و در کل قدرت دوران هخامنشیان را نیز نداشت. همینطور در استان فارس نیز قدرت چندانی نداشته و از همین استان نیز ضربه خورد. اردشیر بابکان که خود را از نژاد کیانیان می دانست و به این امید که ایران را به دروه قدرت هخامنشیان برگرداند توانست این سلسله راشکست دهد و سلسله ساسانی را پایه گذاری کند.

سنگ نگاره های ایران

در گوشه و کنار این کشور کمتر منطقه ای وجود دارد که در آن سنگ نگاره و نقش برجسته های تاریخی وجود نداشته باشد. بر اساس آمار اعلام شده در کتاب سنگ نگاره های ایران حداقل پنجاه هزار اثر تاریخی از این دست در حدود 23 استان کشور وجود دارد. سنگ نگاره ها نخستین نقش و نگارهای ایجاد شده به وسیله انسان در طول تاریخ هستند و قدمت بعضی از این آثار به حدود چهل هزار سال پیش می رسد.

نحوه دسترسی به سنگ نگاره قیرو کارزین

نقش رستم (قیر) یا نقش برجسته سرباز پارتی را می توانید درفاصله حدود سه کیلومتری در جاده قیر به فیروزآباد، درسمت راست جاده مشاهده کنید. که البته حدود صد مترتاجاده اصلی فاصله دارد و هیچ تابلوی هدایت وجود ندارد. فقط تابلویی زردرنگ برای معرفی پروژه جاده ای نو است که فعلا هیچ عملیاتی برای آن انجام نشده و دقیقا از کنار این نقش عبور می نماید.

منبع: دیجیاتور
انتشار: 13 مرداد 1401 بروزرسانی: 13 مرداد 1401 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 8799

به "سنگ نگاره قیر و کارزین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سنگ نگاره قیر و کارزین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید