یاخته های پشتیبان در بافت عصبی کدامند؟

به گزارش مجله بای بلاگ، یاخته های پشتیبان در بافت عصبی همان سلول های پشتیبان نوروگلیا هستند. وظیفه اصلی این یاخته های پشتیبان ساخت غلاف میلین، مقابله با میکروب ها و ذرات خارجی و مراقبت از اعصاب محیطی و مرکزی است.

یاخته های پشتیبان در بافت عصبی کدامند؟

خبرنگاران | سرویس علوم - آیا می دانستید که یاخته های پشتیبان بافت عصبی همان سلول های نوروگلیا هستند؟ هرچند ما به این نوع یاخته های بافت عصبی توجه چندانی نداریم، اما در واقع سایر یاخته های عصبی نمی توانند وظیفه خود را بدون وجود انواع نوروگلیا انجام داده و در مقابل مهاجمان خارجی از خود دفاع کنند. در ادامه نگاه نزدیک تری به این یاخته ها می اندازیم.

سیستم پشتیبانی مغز

برای خدمت، محافظت و پشتیبانی! شاید این جمله مشابه جملاتی است که بر روی خودرو های نیرو های انتظامی نوشته می شود، اما همین جمله در مورد سیستم عصبی مرکزی شما صادق است. سلول ها خاصی در سیستم عصبی مرکزی وجود دارند که دقیقاً همین وظیفه را عهده دار هستند: خدمت، محافظت و پشتیبانی از دیگر سلول ها. شما، بدون فعالیت این سلول های خاص، مسائل تقریباً فراوانی را در انجام فعالیت های روزمره از قبیل پیاده روی، صحبت کردن یا خوردن و آشامیدن تجربه خواهید کرد. در کل، این سلول ها به نام سلول های گلیایی شناخته می شوند. اگرچه انواع مختلفی از سلول های گلیایی وجود دارند، اما تنها تفاوت های کارکردی اندکی در میان آن ها دارند.

انواع نوروگلیا؛ یاخته های پشتیبان در بافت عصبی

سیستم های عصبی مرکزی و محیطی انسان به سلول های خاصی وابسته هستند. این سلول ها را می توان قهرمانان شناخته نشده سیستم عصبی دانست. در واقع سلول های گلیایی عبارتند از سلول هایی که به میلین شکل می دهند و نقش محافظ، پشتیبان و نگهدارنده سیستم عصبی را به عهده دارند. این نوع از سلول ها را معمولاً به نام نوروگلیا و یا به عبارت ساده تر، گلیا می شناسند. اگر دقیق تر به این قضیه نگاه کنیم، نوروگلیا ها در واقع سلول های غیرنورونی موجود در سیستم عصبی انسان ها هستند، و نقش گروه پشتیبانی و محرک نورون ها را ایفا می کنند.

به اختصار وظیفه نوروگلیا ها به قرار زیر است:

  • به میلین، که به دور آکسون ها پیچیده شده اند تا انتقال ضربان الکتریکی را تسریع کنند، شکل می دهند.
  • مواد مغذی مورد نیاز نورون ها را تأمین می کنند.
  • باکتری و ویروس های بیماری زا را نابود می کنند.
  • یک ساختار پشتیبانی عمومی را برای نشستن نورون ها تعبیه می کنند.

در این بخش قصد داریم بر نوروگلیا های موجود در سیستم عصبی مرکزی تمرکز نماییم. این گروه شامل چهار سلول بزرگ گلیایی به نام ماکروگلیا می شود. این چهار سلول عبارتند از:

  • میکروگلیا (A)
  • الیگودندروسیت (B)
  • سلول های اپندیما (C)
  • آستروسیت ها (D)

نوروگلیا های سیستم عصبی محیطی

دو نوع سلول نوروگلیا در سیستم عصبی محیطی وجود دارد:

1- سلول های شوان (Schwann Cells): آکسون های میلینی موجود در سیستم عصبی محیطی و

2- سلول های ماهواره ای: سطوح مواد مغذی منظم و انتقال دهنده عصبی اطراف نورون های غده عصبی.

نوروگلیاها، که سلول های گلیایی نیز خوانده می شوند، سلول های سیستم عصبی هستند. این سلول ها یک سیستم پشتیبانی حجیم را تشکیل می دهند که برای عملکرد مناسب بافت های عصبی و سیستم عصبی ضروری هستند. سلول های گلیایی برخلاف نورون ها دارای آکسون، دندریت یا ضربان عصب انتقالی نیستند. نوروگلیا ها در حالت معمول خود حجمی کمتر از نورون ها دارند و تعداد آن ها در سیستم عصبی حدود سه برابر است. گلیا ها عملکرد های بسیار فراوانی را در سیستم عصبی به عهده دارند. از جمله این عملکرد ها می توان به پشتیبانی از مغز، مشارکت در بازسازی و بقای سیستم عصبی، مشارکت در توسعه سیستم عصبی، تفکیک نورون ها و تعبیه عملکرد های متابولیکی نورون ها اشاره کرد.

انواع یاخته های پشتیبان در بافت عصبی (مرکزی + محیطی) و عملکرد آن ها

چند نوع سلول گلیایی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) و سیستم عصبی محیطی (PNS) انسان وجود دارند. اما شش نوع اصلی یاخته های پشتیبان در بافت عصبی (نوروگلیا ها) عبارتند از:

میکروگلیا

میکروگلیا ها سلول های به شدت کوچک موجود در سیستم عصبی مرکزی هستند. آن ها زباله های سلولی را دفع کرده و در برابر میکروارگانیسم ها (از قبیل: باکتری ها، ویروس ها، پارازیت ها و غیره) مقاوم هستند. میکروگلیا را نوعی ماکروفاژ (نوعی سلول خونی سفید که در مقابل مواد خارجی از خود مقاومت نشان می دهد) می دانند. آن ها همچنین از طریق آزاد کردن علایم شیمیایی ضد التهابی، به کاهش التهاب یاری می کنند. علاوه بر آن، میکروگلیا در هنگام صدمه یا بیماری نورون ها از طریق ناتوان ساختن نورون های ناکارآمد به محافظت از مغز می پردازد.

الیگودندروسیت ها

الیگودندروسیت ها ساختار های سیستم عصبی مرکزی هستند که تعدای آکسون نورونی را پوشانده اند تا یک پوشش عایق بندی شده به نام پوشش میلین را تشکیل دهند. پوشش عایق بندی شده، که از لیپید ها و پروتئین ها تشکیل شده است، نقش عایق بندی الکتریکی آکسون ها و تقویت انتقال موثرتر ضربان عصبی را به عهده دارد. الیگودندروسیت ها در ماده سفید مغز وجود دارند، در حالی که الیگودندروسیت های ماهواره ای در ماده خاکستری پیدا شده اند. الیگودندروسیت های ماهواره ای موجب تشکیل میلین نمی شوند.

سلول های اپندیما

سلول های اپندیما عبارتند از سلول های ویژه ای که شکمچه های مغزی و کانال مرکزی ستون فقرات را می پوشانند. این سلول ها در داخل شبکه کورویدی منینژ ها وجود دارند. این سلول های ریشه دار، مویرگ های شبکه کورویدی را احاطه کرده و مایع مغزی نخاعی (CSF) را شکل می دهند. عملکرد های سلول های اپندیما شامل تولید مایع مغزی نخاعی، تهیه مواد مغذی نورون ها، فیلتر مواد مضر و توزیع انتقال دهنده های نورون می شود.

آستروسیت ها

آستروسیت ها در مغز و ستون فقرات حضور دارند و تعداد آن ها 50 برابر نورون هاست. آستروسیت ها نه فقط فراوانترین نوع یاخته های پشتیبان در بافت عصبی هستند، بلکه فراوانترین نوع سلولی موجود در مغز نیز محسوب می شوند. آستروسیت ها به دلیل شکل خبرنگاران ای خود برجسته هستند. آن ها در سلول های اندوتلیال سیستم عصبی مرکزی، که به موانع خون مغزی شکل می دهند، سکونت دارند. این مانع از ورود برخی از مواد به مغز جلوگیری کرده و راه را برای ورود برخی دیگر باز می گذارد. دو گروه اصلی آستروسیت ها عبارتند از: آستروسیت های پروتوپلاسمیک و آستروسیت های فیبری. آستروسیت های پروتوپلاسمیک در ماده خاکستری غشاء مغزی پیدا می شوند، در حالی که آستروسیت های فیبری در ماده سفید مغزی حضور دارند. عملکرد اصلی آستروسیت ها تأمین پشتیبانی متابولیک و ساختاری نورون هاست. اما آستروسیت ها همچنین به علامت دهی میان نورون ها و رگ های خونی مغز یاری می کنند. این امر افزایش و کاهش جریان خون را بر اساس فعالیت نورون ها مجاز می کند. دیگر عملکرد های آستروسیت ها عبارتند از: ذخیره گلیکوژن، تهیه مواد مغذی، تنظیم تمرکز یون و ترمیم نورون ها.

سلول های شوان (دستگاه عصبی محیطی)

سلول های شوان عبارتند از نوروگلیا هایی که تعدادی آکسون نورونی را می پوشانند تا به این ترتیب به پوشش میلینی ساختار های سیستم عصبی محیطی شکل دهند. سلول های شوان به بهبود انتقال علایم عصبی یاری می رسانند، در فرآیند احیای عصب ها مشارکت کرده و به تشخیص انتی ژن توسط سلول های T یاری می کنند. لازم به ذکر است که سلول های شوان نقشی حیاتی در ترمیم عصب به عهده دارند. این سلول ها به ناحیه صدمه دیده نقل مکان کرده و عوامل رشد را برای تقویت احیای عصب آزاد می کنند. سلول های شوان سپس آکسون های تازه تولید شده را میلینیته می کنند. این سلول ها به دلیل کاربرد بالقوه آن ها در ترمیم صدمات ستون فقرات در سطحی گسترده مورد تحقیق قرار گرفته اند.

همانطور که عصب های میلین دار می توانند ضربان را نسبت به عصب های غیر میلین دار سریعتر منتقل کنند، الیگودندروسیت ها و سلول های شوان نیز به طور غیر مستقیم در انتقال ضربان مشارکت می کنند. جالب توجه است که ماده سفید موجود در مغز رنگ خود را از تعداد فراوانی از سلول های عصبی میلینیته اخذ می کند.

سلول های ماهواره ای (دستگاه عصبی محیطی)

این سلول های گلیایی نورون های سیستم عصبی محیطی را پوشانده و محافظت می کنند. آن ها پشتیبانی متابولیک و ساختاری عصب های حسی، همدردی و پاراسمپاتی را فراهم می آورند. سلول های گلیایی ماهواره ای حسی در تولید و توسعه درد های کرونیکی سهیم هستند.

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ

dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی

persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا

منبع: setare.com
انتشار: 8 آبان 1400 بروزرسانی: 8 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 6239

به "یاخته های پشتیبان در بافت عصبی کدامند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "یاخته های پشتیبان در بافت عصبی کدامند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید