خبرنگاران بررسی ابعاد تأثیر کرونا بر حوزه آب در یزد

به گزارش وبلاگ خرید، یزد- خبرنگاران - بررسی ابعاد تأثیر کرونا بر حوزه آب در نشست کانون تفکر آب دانشگاه یزد و با موضوع بحران کرونا و آب با هدف بررسی این موضوع به صورت مجازی برگزار گشت.

خبرنگاران بررسی ابعاد تأثیر کرونا بر حوزه آب در یزد

در این نشست دکتر سعید عطار دبیرکانون های تفکر دانشگاه یزد،و دکتر علی اصغر سمسار یزدی دبیر کانون تفکر آب دانشگاه و دکتر حسین ملکی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با اشاره به شیوع دنیای بحران کرونا و شرایط خاص حاکم بر کشور و استان بر ضرورت حضور و اثرگذاری کانون های تفکر دانشگاه در مدیریت هرچه بهتر این معضل و ارائه راهکارهای منطقی و کارشناسی شده تاکید کردند.

ضرورت حضور کانون های تفکر دانشگاه در حل چالش های استان

دبیرکانون تفکر آب دانشگاه یزد در این نشست گفت: یکی از اهداف تأسیس کانون های تفکر در دانشگاه یزد ایفای نقش بیش تر در چالش های مبتلا به استان می باشد بنابر این نه تنها کانون آب که سایر کانون ها نیز موظف می باشند در شرایط کنونی استان نقش مؤثری ایفا کنند؛ باتعمق بیش تر به این پرسش بپردازیم که آیا ویروس کرونا از طریق آب و فاضلاب نیز منتقل می گردد؟

به گزارش روز شنبه روابط عمومی دانشگاه یزد ،دکتر علی اصغر سمسار یزدی افزود: باتوجه به اینکه سازمان های ملی و بین المللی و آژانس های مختلف به این موضوع پرداخته اند خوب است که در کانون تفکر این مطالعات و اقدامات بررسی و در صورت نیاز مورداستفاده واقع گرددو نهایتا چارچوب پژوهشی با مرور بر تجربیات ملی و منطقه ای و دنیای و اتخاذ رویکردهای مناسب به دانشگاه و نهادهای مربوطه ارائه گردد.

همچنین دکتر حسین ملکی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با اشاره به ناکافی بودن شناخت علمی ویروس کرونا و کارهای اجرا شده توسط مؤسسات مختلف در این زمینه گفت: بهتر است در کانون تفکرآب جمع بندی از کارهایی که در این زمینه تا به امروز در دنیا اجرا شده داشته باشیم و علاوه بر این باتوجه به شرایط آب هوایی یزد و شائبه هایی که درمورد امکان گسترش بیماری در صورت استفاده از کولرگازی وجود دارد به پرسش هایی از این قبیل پاسخ دهیم که استفاده از کدام نوع وسیله سرمایشی در این شرایط مناسب تر است.

جلوگیری از حاشیه ای شدن مساله آب

دبیر کانون های تفکر دانشگاه یزد هم با تأکید بر دنیای بودن این بحران گفت: باید توجه داشت گرچه این بحران همه گیر و دنیای شده است لیکن مسلماً پیامدها و چالش های ناشی از آن باتوجه به ظرفیت های کشورهای مختلف متفاوت خواهدبود.

دکتر سعید عطار گفت: مسأله آب که یکی از مسائل کانونی استان ما بوده است باتوجه به بیماری کرونا به حاشیه رانده شده و در مورد سایر مسائل زیست محیطی نیز این اتفاق افتاده است. در مورد پیامدهای کرونا کم تر مطلب علمی و کارشناسی شده پیدا می کنیم که این نشانگر غفلت اندیشمندان ما از این موضوع می باشد و با توجه به تغییر شرایط، رفتارهای جامعه نیز تغییر می کند و باید به تغییر پروتکل ها توجه داشته باشیم.

وی افزود: در دنیا مراکز فکر روی موارد فوق کار می کنند ولی در کشور ما متأسفانه کم تر دراین زمینه کاری اجرا شده است بنابراین ارزشمندی کار کانون تفکر آب در بررسی موضوع فوق را می توان در 2 محور اساسی این گونه بیان داشت که اولا به یک مساله به حاشیه رانده شده مهم توجه می گردد و دوما بامطالعات علمی و کارشناسی شده درپروتکل های جدید باتوجه به تغییر شرایط و تلاش برای تطبیق باشرایط پیش رو، به برجسته کردن مساله آب و در دستور کار قرارگرفتن آن کمک خواهیم کرد.

امکان انتقال ویروس کرونا از طریق آب

دکتر کاظم کاقتصادی عضو هیات علمی دانشگاه یزد هم گفت: گرچه امکان انتقال این ویروس از طریق آب نیز وجود دارد لیکن باتوجه به چرب بودن این ویروس و هم چنین یافته های سازمان بهداشت دنیای مبنی براینکه این ویروس درهوای آزاد چندان دوامی ندارد درحال حاضر مهم ترین مسأله در حوزه آب، بحث مصرف آب می باشد.

دکتر احمد فتاحی عضو هیأت علمی دانشگاه یزد هم بررسی اقتصاد آب و کرونا در یک جمع بندی بومی را یکی از محورهای اساسی دانست که در کانون تفکرآب می تواند مورد بررسی قرار گیرد .

وی افزود: در مباحث مربوط به اقتصاد آب، دو محور اساسی عرضه و تقاضا وجود دارد که درمباحث کرونا بیش تر جنبه تقاضا مشهود می باشد لیکن ما باید به بعد عرضه ، به ویژه عرضه اقتصادی که باتوجه به هزینه بر بودن آن برای رفع آلودگی های آب بسیار موردتوجه مسوولان نیز می باشد توجه داشته باشیم و علاوه براین جنبه های زیست محیطی آن را نیز کم اهمیت ندانیم چرا که برداشت بیش از حدآب می تواند مخاطرات زیست محیطی ایجاد کند و چرخه طبیعی را بامشکل روبرو نماید.

همچنین دکتر محمدحسن معماریان عضو هیات علمی دانشگاه یزد، انتقال ویروس کرونا از طریق رطوبت و هم چنین اثرات دما بر این ویروس را از جمله محورهایی دانست که می تواند در حوزه کرونا و آب مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل اندیشکده صفا هم گفت: یکی از محاسن این بیماری آن است که باتوجه به همه گیری دنیای آن می توان از مطالعات و اقدامات دنیای حول آن استفاده کرد و طبق یافته هایی که تا به امروز دراختیار داریم تنها راه مقابله با این ویروس استفاده از آب می باشد. بنابراین، ابهام اساسی وجود دارد که آیا اساسا بررسی این موضوع درکانون آب موضوعیت دارد یا نه؟ و درکل کانون تفکرآب تا چه اندازه می تواند در این رابطه تأثیر گذار باشد؟

حسن بلندیان افزود: باتوجه به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بهتر است مخاطرات اقتصادی مرتبط با آب ذیل بند 22 اقتصاد مقاومتی تحت مخاطرات آب مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین دکتر نصرت الله امانیان عضو هیأت علمی دانشگاه یزد، با اشاره به مطالعات علمی که درارتباط با وجود ویروس کرونا در فاضلاب شهر پاریس اجرا شده و حاکی از تغییر غلظت این ویروس در فاضلاب این شهر دارد گفت: کانون تفکرآب با همکاری دانشکده علوم پزشکی و بهداشت و سازمان آب و فاضلاب به بررسی این موضوع بپردازد که آیا آثاری از این ویروس درفاضلاب شهر یزد مشهود می باشد؟

مهدی حجازی مهریزی رئیس گروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چرایی و چگونگی اقدامات کانون آب در ارتباط با موضوع مورد بررسی را مبهم ارزیابی کرده و شفاف سازی اقدامات کانون در این زمینه را ضروری دانست.

ویروس کرونا و اقتصاد آب

فرید گلکار مدیر مرکز باروری ابرهای استان یزد هم گفت: بحران کرونا شرایط اقتصادی کشور را بحرانی تر از قبل کرده و بر بودجه های جاری کشور تأثیر قابل توجه گذاشته و مسلماً در سال های آینده فشار زیادی بر دستگاه های متولی آب به ویژه در تخصیص بودجه های عمرانی و مشابه آن خواهد گذاشت؛ بنابراین بررسی آثار غیر مستقیم کرونا به ویژه آثار اقتصادی آن تحت عنوان کلی اقتصادآب بسیار قابل توجه و بررسی است.

همچنین سیدمحمدجواد میرخلیلی مدیر پژوهش مرکز صدا و سیمای استان یزد نیز افزود: گرچه شرایط تکثیر ویروس کرونا و اینکه این ویروس در محیط های آبی چقدر مانایی و قدرت تکثیر دارد موضوع مهمی می باشد ولی به نظر دراین رابطه چندان جای نگرانی وجود ندارد.

به گفته وی در استان های پر بارش که امکان انتقال آلودگی ویروسی توسط آب بیش تر می باشد نسبت به استان های کم بارش تر، شیوع بیش تر بیماری را شاهد نبودیم؛ بنابراین به نظر می رسد در زمینه عوامل تأثیرگذار بر شیوع بیماری، بر متغیرهای دیگری چون نژادانسانی و غیره توجه داشته باشیم . به همین دلیل بهتر است ابتدا متغیرهای تأثیرگذار تعیین گردند سپس طرح پژوهشی ترسیم گردد.

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ

dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی

persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا

منبع: ایرنا
انتشار: 8 آبان 1400 بروزرسانی: 8 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 2120

به "خبرنگاران بررسی ابعاد تأثیر کرونا بر حوزه آب در یزد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران بررسی ابعاد تأثیر کرونا بر حوزه آب در یزد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید