وجه مشترکِ کشور های پیروز در مواجهه با کرونا

به گزارش مجله بای بلاگ، پایگاه خبری کانورسیشن در گزارشی به قلمِ لی کاترین ویندسور، پژوهشگر و استادِ دانشگاه ممفیس آمریکا، به ارائه یافته های یک مطالعه علمی، و شناساییِ مولفه مشترک میان تمام کشور هایی که به نحوی پیروز با شیوع ویروس کرونا مقابله نموده اند، پرداخته است.

وجه مشترکِ کشور های پیروز در مواجهه با کرونا

لی کاترین ویندسور در این رابطه می نویسد: بر اساس یافته های یک پژوهش که من (نویسنده گزارش: لی کاترین ویندسور) به تازگی انجام داده ام، مولفه فرهنگ در مقایسه با جنسیتِ رهبران سیاسی، از اهمیت بیشتری در روبروه و مقابله موثر کشور های مختلف با ویروس کرونا برخوردار است.

من به همراهِ همکارانی که در انجام این کارِ پژوهشی مرا یاری رساندند، به آنالیز مواردِ ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در 175 کشور دنیا پرداختیم. در این میان، از کشور های مذکور، 16 کشور تحت رهبریِ سیاستمداران زن قرار داشتند. در این چهارچوب، ما هیچ تفاوتِ آماری معناداری در مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در میان کشور های مختلف دنیا، بر پایه جنسیتِ رهبران سیاسی آن ها نیافتیم.

در عوض، ما به این نتیجه رسیدیم که مقابله و روبروه موثر کشور ها با شیوع ویروس کرونا، تا حد زیادی به این گزاره بستگی دارد که تا چه میزان یک کشور، در بحث حکمروایی و نظام سیاسی، حامی ایده های برابری خواه و ضرورت ایجاد فرصت ها و شرایط برابر برای تمامی شهروندان است. در این راستا، در سال 2020، کشور هایی که رفاه جوامعشان را در اولویت قرار داده اند، در مقایسه با کشور هایی که فرهنگی فردگرا دارند، از عملکرد بهتری در مقابله موثر با ویروس کرونا برخوردار بوده اند.

در جریان کارِ پژوهشی خود، ما دو متغیرِ فرهنگی اساسی و مهم را که تاثیر آماری قابل توجهی بر نرخ مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا دارند، مورد شناسایی قرار داده ایم: فردگرایی و فاصله قدرت (این مفهوم به نابرابری ها در امر برخورداری از قدرت در میان شهروندان یک کشور اشاره دارد).

به گزارش خبرنگاران، زمانیکه که هر دو مولفه در یک کشور نظیر ایالات متحده آمریکا به شدت بالا بوده و قوی باشند، این فرهنگ به یک تهدید جدی در روبروه با ویروس کرونا تبدیل می گردد. تحتِ یکچنین شرایطی، میانگینِ نرخ مرگ و میری که برای یک جامعه پیش بینی شده، 28.79 نفر به ازای هر 100 هزار نفر است. زمانیکه دو مولفه بالا ضعیف باشند، نظیر آنچه در ترینیداد و توباگو و یا نیوزیلند شاهد بوده ایم، مولفه فرهنگ، یاری قابل توجهی به مقابله موثر با ویروس کرونا می نماید. میانگینِ نرخ مرگ و میری که در تحت یکچنین شرایطی بر اثر ویروس کرونا پیش بینی می گردد، 1.89 نفر به ازای هر 100 هزار نفر می باشد.

چرا مساله فرهنگ در روبروه با ویروس کرونا مهم است؟

یافته های پژوهشی ما تا حد زیادی این گزاره را که در نخستین ماه های پاندمی ویروس کرونا از سوی بسیاری از محافل مطرح می شد و تاکید داشت که کشور هایی نظیر نیوزیلند و آلمان، تنها به این دلیل که توسط رهبران زن راهنمایی می شوند، واکنش موثر تری را در روبروه با ویروس کورنا از خود نشان داده اند، به چالش می کشند.

رهبران سیاسی، از قدرت قابل توجهی در بحبوحه یک بحران برخوردارند. آن ها می توانند سیاست های فوق العاده ای نظیر اجباری کردن استفاده از ماسک و یا صدور دستور جهت برقراری قرنطینه را در شهر های مختلفِ کشورهایشان، اجرایی نمایند. با این حال نباید فراموش کرد که این دستورات و فرامین تنها در صورتی در عرصه عمل مفید خواهند بود که شهروندان و ساکنان کشورها، به آن ها احترام بگذارند و آن ها را به معنای واقعی کلمه اجرایی نمایند.

اقدام و کنشِ دسته جمعی در روبروه موثر با ویروس کرونا، به احتمال فراوان و به صورت طبیعی، در جوامعی که حد بیشتری از برابری در آن ها حاکم است، از قابلیت عملیاتی شدن برخوردار است. در اینگونه جوامع، مردم اساسا با این ایده رشد می نمایند که رفاه و سلامتی هر فرد، به رفاه و سلامتیِ جامعه گره خورده است.

در این راستا، هنگامی که پاندمی ویروس کرونا شروع شد، کشور هایی که حامی برابری در چهارچوب ساختار اجتماعی، سیاسی و مالی خود بودند، سیاست هایی را وضع کردند که رفتار هایی را ترویج می نمودند که به بهترین وضع، به جامعه نفع می رساندند. در این رابطه به طور خاص می توان به اجباری کردن استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاریِ اجتماعی و همچنین وضع جریمه های سنگین علیه هر اقدامی که بهداشت و سلامت عمومی را به خطر اندازد، اشاره نمود.

حتی قبل از پاندمی ویروس کرونا نیز، کشور ها و دولت هایی که طالب برابریِ حقوق و منافع شهروندان خود هستند، از نظام های بهداشت و سلامتِ کارآمدی برخوردار بوده و اقداماتی نظیر برقراری مرخصیِ با حقوق برای بیماران و ارائه یارانه های گسترده جهت مراقبت از بچه ها را تضمین می کردند. اجرای این سیاست ها، تا حد زیادی به بسیاری از شهروندانِ کشور های مذکور یاری کرد تا در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا، با خیالِ راحت در خانه بمانند و از خود و همچنین دیگران در مقابلِ این ویروس، به نحو موثری حفاظت نمایند.

آنچه که هنوز به طور دقیق مورد شناسایی قرار نگرفته است

نکته ای که از اهمیت زیادی برخوردار است این می باشد که اساسا جوامعی که به برابریِ حقوق و منافعِ شهروندان باور دارند و آن را در عرصه عمل نیز در حوزه های مختلف اجرایی می نمایند، اعتقاد چندانی به باور های سنتی در بحث ارتباط میان جنسیت افراد و نوعِ نقشی که باید در جامعه بر عهده گیرند ندارند. در این رابطه به طور خاص می توان به این مساله اشاره نمود که از دید آن ها این نکته که رهبران زن از کارآمدیِ بیشتری برخوردار هستند نیز از اهمیت چندانی برخوردار نیست. تمامی 16 کشوری که در مطالعه پژوهشی ما مورد آنالیز قرار گرفته اند، کشور هایی بوده اند که از نظام های اجتماعی و سیاسیِ برابری خواه، برخوردار بوده اند.

به بیان دیگر، یک همبستگی میانِ رهبری زنان و مقابله موثر با شیوع ویروس کرونا برقرار بوده، اما این مساله، ضرورتا نمودی از یک رابطه علی و معلولی نبوده است. البته که این رابطه می توان عِلی هم باشد، اما باید به این مساله توجه داشت که زنانِ بسیار محدودی در اقصی نقاط دنیا هستند که بتوانند ثابت نمایند در مقام یک رهبر سیاسی، قادرند نشان دهند که رابطه ای مستقیم میان مولفه جنسیت و برخوردِ موثر و مفید با شیوع ویروس کرونا وجود دارد.

در زمان های عادی، رهبران زن در سطح دنیا هم به دلیل نشان دادنِ رفتار های مردانه و پرخاشگرانه و هم به دلیلِ رفتار های بیش از حد زنانه و یا ترویج آن ها، مورد انتقاد قرار گرفته و می گیرند. این مساله در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا نیز خود را به وضوح نشان داد. در طی بهار گذشته، بسیاری از تحلیلگران از رفتار ها و رویه های به شدت سخت گیرانه جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند (وی یک زن است) در روبروه با ویروس کرونا نظیر مسدود سازی مرز های این کشور تقدیر کردند و همچنین قویا کنفرانس های خبری ارنا سولبرگ نخست وزیر نروژ (او نیز زن است) را که در آن ها با دلسوزی فراوانی در خصوص تاثیر پاندمی کرونا بر بچه ها سخن می گفت، مورد ستایش قرار دادند.

رهبران زن در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، با قید و بند های محدودی روبرو بوده اند که عملا به آن ها اجازه داده هر کاری انجام دهند تا بحران شیوع کرونا را مهار نمایند. این مساله در داده های ما قابل مشاهده است، اما مثال های کافی در این رابطه وجود ندارند که از حیث آماری قابل توجه باشند.

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ

dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی

persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا

منبع: فرارو
انتشار: 8 آبان 1400 بروزرسانی: 8 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 7149

به "وجه مشترکِ کشور های پیروز در مواجهه با کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "وجه مشترکِ کشور های پیروز در مواجهه با کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید