5 رمان مجذوب کننده درباره جنگ جهانی دوم

به گزارش وبلاگ خرید، جنگ دنیای دوم یکی از تاثیرگذار ترین رویدادهای قرن بیستم به شمار میرود که چهره دنیا را تغییر داد. به همین علت خواندن کتاب هایی که درباره آن نوشته شده است اهمیت بالایی دارد. در این یادداشت به معرفی تعدادی از رمان هایی می پردازیم که در فضای جنگ دنیای دوم نوشته شده اند.

5 رمان مجذوب کننده درباره جنگ جهانی دوم

زمینه های جنگ دنیای دوم

با به اتمام رسیدن جنگ دنیای اول، کشورهای پیروز آلمان را به اسم آغازنماینده جنگ مقصر شناختند در معاهده صلح ورسای جرایم سنگینی برای کشور آلمان در نظر گرفته شد. این امر سبب شد که اقتصاد آلمان دچار فروپاشی گردد و تورم سنگینی را تجربه کند. از سوی دیگر تعدادی از همپیمانان دولت های فرانسه و بریتانیا نظیر ژاپن و ایتالیا احساس می کردند که به میزان کافی از مواهب طرف پیروز جنگ بهره مند نشده اند. علاوه بر این بخشی از طبقه میانه اروپا از به قدرت رسیدن بلشوئیک ها در روسیه احساس نگرانی می کرد. همزمان با انتها جنگ دنیای اول صدای پای انقلاب سوسیالیستی در کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی هم به گوش می رسید. هر چند این حکومت های انقلابی عمری طولانی نداشتند اما هراس از آن ها در افکار عمومی دوام پیدا کرد. با به قدرت رسیدن موسولینی در سال 1922 در ایتالیا، استبداد بر این کشور حاکم شد و اولین جنبش فاشیستی به قدرت دست یافت.

این پیروزی سبب شد تا جنبش های فاشیستی در سراسر اروپا اعتماد به نفس پیدا نمایند. یازده سال پس از این رویداد هیتلر هم در آلمان به قدرت رسید و در سال 1934 به پیشوای آلمان تبدیل شد. نظام جمهوری وایمار به دلایل مختلفی کارآمدی خود را از دست داده بود. آلمان و ایتالیا در این بازه زمانی قدرت خود را افزایش می دادند. فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هم کوشش می کردند با گفت وگو و دادن امتیازات بیشتر این حکومت ها را مهار نمایند. ایتالیا در سال 1935 به اتیوپی که یکی دیگر از کشورهای عضو جامعه ملل بود حمله کرد. این جنگ و عدم اعتراض دولت های غربی به این معنا بود که نهاد های بین المللی عملا کارایی خود را از دست داده اند.

آلمانی ها در 12 مارس سال 1938 کشور اتریش را به خاک خود ضمیمه کردند. در اکتبر همان سال ارتش نازی به بهانه الحاق بخش آلمانی نشین کشور چکسلواکی به خاک رایش، تمام این سرزمین را به اشغال خود درآورد. برخی از مورخان باور دارند که انفعال دولت های غربی و هراس آن ها از رویارویی با آلمان، سبب شد که این کشور به قدرت بیشتری دست پیدا کند.

جنگ دنیای دوم آغاز می گردد

دولت آلمان در اول سپتامبر سال 1939 به کشور لهستان حمله می نماید. از آن جاییکه لهستان با کشورهای فرانسه و بریتانیا توافق نامه نظامی داشت این دو کشور هم به آلمان اعلان جنگ می نمایند. به عبارت بهتر 1 سپتامبر نقطه آغاز جنگ دنیای دوم است. همزمان با این تحرکات میان اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی پیمان عدم تعرضی به نام معاهده مولوتوف-ریبنتروپ منعقد می گردد. شوروی هم به بهانه آغاز جنگ به کشورهای اروپای شرقی لشکرکشی می نماید و بخشی از لهستان را به اشغال خود در میاورد. در حالیکه کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به وسیله نیروهای فاشیستی و بلشوئیکی به اشغال درمی آمدند در جبهه های غربی خبری نبود و دولت های فرانسه و بریتانیا با هواپیماهای خود، نوشته هایی را در منطقه ها تحت تسلط نازی ها پخش می کردند. مجموعه ای از اشتباهات سبب می گردد که نیروهای محور بتوانند تا سال 1941 بر بیشتر قاره اروپا مسلط شوند.

اشغال فرانسه هم در اواسط سال 1940 صورت می گیرد. پس از آن حملات هوایی آلمان بر بریتانیا شدت می یابد. ایستادگی بریتانیا به رهبری وینستون چرچیل سبب می گردد که جنگ در جبهه های غربی با بن بست روبرو گردد. در این جنگ هیتلر به منظور وارد آوردن فشار بیشتر بر انگلستان، کشتی های تدارکاتی به مقصد بریتانیا را غرق می نماید. برخی از این کشورها به شهفرایندان ایالات متحده امریکا تعلق داشتند و در اثر غرق شدن این کشتی ها تعدادی از شهفرایندان آمریکایی هم جان باختند. افکار عمومی آمریکا که تا پیش از این مخالف حضور در جنگ بود تدریجا دستخوش تغییر می شد. در این زمان کنگره آمریکا هم قانونی تصویب می نماید تا به موجب آن از بریتانیا حمایت اقتصادی و تسلیحاتی صورت بگیرد. آلمان که از بن بست حاکم بر جبهه های غربی خسته شده بود در 22 ژوئن 1941 عملیاتی عظیم و غافل گیرانه علیه اتحاد جماهیر شوروی را آغاز می نماید. این عملیات بارباروسا نام دارد. پیش از آغاز این عملیات دستگاه های اطلاعاتی بریتانیا و ایالات متحده امریکا، به شوروی هشدارهای لازم را داده بودند اما شوروی این تهدید را چندان جدی نمی گرفت.

سرعت پیشرفت آلمانی ها در این جنگ برق آسا بود و نیروهای آلمان توانستند تا نزدیکی مسکو پیشروی نمایند . البته سرمای هوا و پیش بینی اشتباه هیتلر و ایستادگی ارتش سرخ در استالین گراد سبب شد تا بخش اعظمی از ارتش آلمان در جبهه های شرقی از بین برود. در دسامبر سال 1941 دولت ژاپن به پایگاه پرل هاربر امریکا واقع در اقیانوس آرام حمله می نماید و به این ترتیب ایالات متحده امریکا به صورت رسمی وارد جنگ دنیای دوم می گردد. هر چند احساس می گردد که قدرت آلمان در اروپا تثبیت شده است. اما در خاورمیانه، آسیای دور و آفریقا، متفقین دست بالا را پیدا کرده اند. در این زمان بریتانیا از قدرت نظامی و پشتیبانی اقتصادی مستعمرات خود برای ایستادگی در برابر نازی ها استفاده می نماید. در سال 1943 متفقین غربی توانستند بر حوزه مدیترانه تسلط کامل پیدا نمایند.

در سال 1944 عملیات نورماندی برای آزادسازی فرانسه صورت می گیرد. در جبهه های شرقی هم پیشروی ارتش سرخ شوروی افزایش پیدا می نماید. ایالات متحده آمریکا با ایجاد کریدورهایی امن، تدارکات و تسلیحات فراوانی را به دست ارتش سرخ می رساند که سبب می گردد سرنوشت جنگ در جبهه های شرقی دستخوش تغییر گردد. در ماه مارس سال 1945 حمله به خاک آلمان به وسیله متفقین آغاز شد و دولت های غربی تا محدوده رود راین را به تصرف خود درآوردند. با تهاجم گسترده ارتش سرخ به برلین و خودکشی هیتلر، آلمان نازی در تاریخ 8 می سال 1945 تسلیم شد و جنگ در اروپا به انتها رسید. اما تسلیم ژاپن تا 2 سپتامبر سال 1945 به طول انجامید ایالات متحده امریکا توانست با انجام حمله هسته ای بر ژاپن این کشور را وادار به تسلیم کند.

پیغامدهای جنگ دنیای دوم

جنگ دنیای دوم تبعات فراوان و گسترده ای داشت. بخش قابل توجهی از جمعیت دنیا تحت تاثیر تبعات این جنگ قرار گرفتند. بنا بر برخی براوردها بیش از 70 میلیون تن تحت تاثیر این جنگ جان خود را از دست دادند. در این جنگ دولت های آلمان و ژاپن مرتکب نسل کشی شدند. به طور کلی همه طرف های درگیر این جنگ به طور عامدانه جمعیت های غیرنظامی را هدف حمله خود قرار دادند.

بسیاری از پیمان نامه ها و نهادهای بین المللی ایجاد شده در دوران پساجنگ با هدف جلوگیری از تکرار فجایع آن دوران برپا شده اند. تاسیس سازمان ملل متحد هم تحت تاثیر این جنگ اجرا شده است. اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 دولت متفقی هستند که توانستند نازی ها را در جنگ دنیای دوم شکست دهند . از دیگر تبعات جنگ دنیای دوم می توان به ایجاد یک دوقطبی در دنیا اشاره نمود. ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی به اسم دو ابرقدرت پس از این جنگ ظهور پیدا کردند. در ادامه این یادداشت با تعدادی از رمان هایی که درباره فضای جنگ دنیای دوم نوشته شده اند آشنا خواهید شد.

بادبادک ها

بادبادک ها اثر رومن گاری نویسنده و دیپلمات سرشناس فرانسوی است. رومن گاری پس از اشغال فرانسه به وسیله ارتش آلمان نازی به بریتانیا می رود و در آن جا به ارتش فرانسه آزاد به رهبری ژنرال دوگل می پیوندد. رومن در سن 66 سالگی در سال 1980 به زندگی خود انتها می دهد. اثر بادبادک های او در سال 1980 به چاپ رسیده است. رومن گاری در خلال این داستان خواندنی به حوادث و تاریخ کشور فرانسه هم اشاره ای مختصر می نماید و در قالب استعاره و تمثیل به بیان وقایع تاریخ معاصر و کهن فرانسه مثل ماجرای دریفوس و قیام ژاندارک می پردازد.

بیشتر این داستان در روستایی نزدیک به نورماندی اتفاق می افتد. شخصیت اول این رمان پسری است روستایی که دل باخته دختری لهستانی الاصل که تباری اشرافی دارد می گردد. سرنوشت شخصیت های این داستان بسیار عجیب است. شما افرادی عادی را می بینید که با جان فشانی خود، بسیاری از افراد آسیب پذیر را از مهلکه نجات می دهند. بیشتر این داستان در هنگام اشغال فرانسه به دست نیروهای آلمان نازی رقم می خورد. وجود بادبادک که نماد میل به رهایی و آزاد اندیشی است در همه جای این داستان حس می گردد. عموی قهرمان داستان ما به بادبادک ها علاقه بسیار زیادی دارد. نازی ها چندین بار به کارگاه او می فرایند تا بادبادک های مشکوک و مورد دار وی را پیدا نمایند . تعدادی از شخصیت های داستان فوق مرگ هایی دردناک را تجربه می نمایند و زندگی های زیادی دستخوش دگرگونی و تحول می گردد.

فلوری جوان برای آن که بتواند به جبهه مقاومت فرانسه بپیوندد این گونه وانمود می نماید که دچار جنون است تا بتواند پیغام های نیروهای مقاومت را منتقل کند.

اگر این هم انسان است

کتاب اگر این هم انسان است به وسیله نویسنده ای به رشته تحریر درآمده است که بخشی از عمر خود را در اردوگاه آشویتس می گذراند. حزب نازی آلمان نگاه بسیار بدی به یهودیان داشت. رهبران این حزب یهودیان را عامل شکست آلمان در جنگ دنیای اول می دانستند و باور داشتند که تمامی شرارت های موجود در دنیا به خاطر وجود یهودیان است. هیتلر در ابتدای امر، یهودیان را وادار به مهاجرت می نماید. تدریجا امکان کار کردن را از آن ها سلب کرده و اموالشان را هم مصادره می نماید. اما پس از مدتی آن ها تصمیمی هولناک می گیرند تا تمامی یهودیان را از بین ببرند. نازی ها با این پاکسازی قومی میلیون ها یهودی اروپایی را به قتل رساندند. تعدادی از جوامع یهودی اروپای شرقی و مرکزی تحت تاثیر این نسل کشی عظیم دیگر وجود خارجی ندارند.

پریمو لوی نویسنده این کتاب در خانواده ای یهودی در کشور ایتالیا دیده به دنیا گگردد. فاشیست ها در ایتالیا یهودستیزی خاصی نداشتند و موسولینی در ابتدای امر از تحویل دادن یهودیان به نازی ها خودداری کرد. اما با ورود ارتش نازی ها به ایتالیا آن ها خود آغاز به تبعید یهودی ها کردند. پریمو در این داستان از رنج ها و مرارت هایی که اسرای اردوگاه آشویتس متحمل می شدند پرده برمی دارد. او در این کتاب در پی منزه ساختن قربانیان نسل کشی نیست. بلکه به شرایط حاکم بر اردوگاه و ظلم هایی که خود زندانیان در حق یک دیگر می نمایند سخن می گوید. شما در کتاب فوق با نظم آهنین حاکم بر اردوگاه آشویتس آشنا می.شوید. او در کتاب خود به کارهایش برای دستیابی به جایگاهی بالاتر در آشویتس اشاره می نماید. جان انسان ها در این اردوگاه بسیار بی ارزش است. ماجرای نجات یافتن او از این اردوگاه هم مجذوب کنندهیت خاص خود را دارد .

فشارهای روحی حضور در اردوگاه کار اجباری سبب شد او که 4 دهه پس از جان به در بردن از اردوگاه آشویتس به زندگی خود انتها دهد. او جمله ای طلایی درباره روایت از اردوگاه اشویتس دارد و می گوید:《 ما جان به در بردگان از اردوگاه های مرگ شاهدانی صادق نیستیم. این نقطه نظر دردناکی است که به تدریج و با خواندن آثار دیگر نجات یافته ها و بازخوانی نوشته های خودم آن را پذیرفتم. ما نجات یافتگان جماعتی هستیم که به واسطه طفره رفتن، خیانت، مهارت یا بخت خود، هرگز به حضیض نیفتادیم. آن ها که افتادند، آنان که چهره راستین گُرگُن را دیدند، هرگز بازنگشتند یا اگر هم بازگشتند، خاموش بودند.》گُرگُن ها همان موجودات اساطیری یونانی هستند که به جای مو بر سرشان مار روییده است و هر کس به آن ها نگاه می کرد به سنگ تبدیل می شد.

قربانی

کتاب قربانی نوشته کورتزیو مالاپارته نویسنده ایتالیایی شناخته شده است. این نویسنده در سال 1898 در شهر رم ایتالیا دیده به دنیا گگردد. مالاپارته در جنگ دنیای اول شرکت داشت و در ارتش فرانسه خدمت کرد. او پس از بازگشت به ایتالیا در ابتدا به حزب فاشیست پیوست اما خیلی زود از آن حزب خارج شد و به دلیل مخالفتش با سیاست های این حزب به زندان افتاد. کتاب قربانی او به رویدادهای پشت جبهه قلمروهای تحت تسلط آلمانی ها و دولت های متحدشان اشاره می نماید. برخی از توصیفات این کتاب بهت آور و شوکه نماینده است و ممکن است برای خوانندگان این حجم از خشونت باورکردنی نباشد.

مالاپارته نوشتن این داستان را در تابستان سال 1941 و در آغاز جنگ آلمان و روسیه در دهکده ای به نام پسچانکا واقع در اوکراین آغاز نمود. او نگارش این داستان را به صورت مخفیانه انجام می داد و با مشقتی بسیار توانست آن را از دسترس ماموران اس اس حفظ کند. در این داستان به بحران و افسردگی سربازان اشاره می گردد. نسل کشی یهودیان در لهستان، شرایط اسف بار گتوها و قتل عام مخالفان در رومانی هم با دقتی فراوان به وسیله این نویسنده توضیح داده می گردد. این کتاب نگاه غیرانسانی نازی ها و افسران ارتش دولت های محور به خانواده خود را هم نشان می دهد.

پوست

معمولا در جنگ دنیای دوم به شرارت های دولت های محور پرداخته می گردد اما جنایاتی که دولت های متفق مرتکب شده اند مورد توجه چندانی قرار نمی گیرد. رمان پوست داستانی از مالاپارته است که به ماجراهای اشغال ناپل به وسیله نیروهای متفقین می پردازد و به حوادث پس از آن اشاره می نماید. این نویسنده به حوادث غمباری که تحت تاثیر حضور این نیروها علیه غیرنظامیان اتفاق می افتد اشاره می نماید. نویسنده در این رمان، با طنزی سیاه به فلاکت حاکم بر ایتالیای دوران پس از فاشیسم اشاره می نماید. در داستان فوق بهت و شگفتی مردم از سرعت تحولات کاملا قابل لمس محسوب می گردد. این کتاب سرشار از توصیفات مجذوب کننده و مهیج است و به شما یاری می نماید تا به شخصیت های داستان حس مشترکی را پیدا کنید.

ماه پنهان است

این رمان کوتاه به قلم نویسنده مشهور آمریکایی، جان اشتاین بک به رشته تحریر درآمده است. داستان در خلال جنگ دنیای دوم روی می دهد و ارتش آلمان نازی، شهری کوچک را اشغال می نماید. در داستان تعیین نیست که این شهر به چه کشوری تعلق دارد. اما با توجه به حوادث جنگ دنیای دوم انتظار می رود که این شهر به یکی از کشورهای اسکاندیناوی تعلق داشته باشد. مردمان این شهر آرام و صلح طلب اند. نزدیک به 400 سال است که جنگی ندیده اند و به شکلی دموکراتیک، قلمرو خود را اداره می نمایند. این شهر بدون مقاومت چندانی اشغال و تسلیم می گردد ولی از آن جایی که آزادی و آزاد زیستن را درک کرده اند میلی درونی به مقاومت در برابر قوای اشغالگر دارند. این مردم مسائل زیادی را برای نیروهای آلمان نازی ایجاد می نمایند.

sahandblog.ir: سهندبلاگ، سیستم مدیریت محتوای سهند

sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت

banima.ir: بانیما | مجله گردشگری و مسافرتی بانیما

kurdeblog.ir: وبلاگ سرگرمی و بازی، مجله سرگرمی

منبع: دیجیکالا مگ
انتشار: 10 آبان 1400 بروزرسانی: 10 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 8392

به "5 رمان مجذوب کننده درباره جنگ جهانی دوم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "5 رمان مجذوب کننده درباره جنگ جهانی دوم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید