صافدل: کالا های بهداشتی و درمانی در اولویت تجارت جهانی ، ظرفیت فراوری اقلام بهداشتی فرصتی برای جهش فراوری

به گزارش وبلاگ خرید، رییس اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران گفت: با استفاده از تجربه و ظرفیت فراوری کالا های بهداشتی و درمانی می توانیم به نفع تقویت محور های تبادل تجاری خود با منطقه و فرا منطقه و ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

صافدل: کالا های بهداشتی و درمانی در اولویت تجارت جهانی ، ظرفیت فراوری اقلام بهداشتی فرصتی برای جهش فراوری

گروه اقتصادی خبرنگاران، باید یاد بگیریم تا زمان کشف و عرضه واکسن کرونا با این ویروس کنار بیایم یا زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم این سخن مسوولان سازمان های بهداشتی جهان است، اما تا فراوری واکسن، کنار آمدن با کرونا اگر به معنای تعطیلی کسب و کار ها باشد اقتصاد ها دچار فروپاشی می شوند و ما نیز از این گردونه خارج نیستیم، لذا برای کاهش خسارت و تبعات اقتصادی ویروس کرونا باید تهدید را به فرصت تبدیل کرد. حمید صافدل؛ رییس اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران در این تبادل نظر به لزوم استفاده از احتیاج بازار های جهانی به اقلام بهداشتی در شرایط شیوع کرونا برای تحقق شعار سال و رونق و جهش فراوری و به تبع آن بازسازی اقتصاد ملی شرح می دهد که در ادامه مشاهده می کنید.

تبعات اقتصادی ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و جهان تا چه اندازه به فعالیت های فراوریی اثر گذاشته است؟

ویروس کرونا دشمن مشترکی است که اقتصاد جهان را با چالش های متعددی روبرو نموده است. مسائله ای که تبعات آن در اشکال و حوزه های مختلف باید به صورت جداگانه مورد آنالیز قرار بگیرد. به هر حال در شرایط کنونی این که چه عوامل یا چه کسانی خالق ویروس بوده اند و فرضیه های مختلف پیرامون آن، چندان حائز اهمیت نیست چرا که مسائل متعدد مهمی پیش روی ماست که توجه و تفکر به آن مهم است تا با اتخاذ راه چاره های اصولی و علمی از این مشکل عبور کنیم. باید بپذیریم که ویروس کرونا هر چند با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست، اما اثرات سوء اقتصادی آن و ابعاد منفی آن بر تجارت و بازرگانی به عینه مشهود است بنحوی که بعضی نظریه ها از آن به عنوان مهمترین اتفاق برجسته جهانی یاد می نمایند. اتفاقی که در سطح جهان فراگیر شده و تبعاتی که بر حوزه فراوری و تجارت می گذارد در ماه های آینده بروز می نماید. بدون شک همه کشور ها اعم از منطقه ای و غیر منطقه ای و اقتصاد های بزرگی، چون چین، ژاپن، کره که نقش کلیدی در اقتصاد شرق آسیا بر عهده دارند در حال تغییر میزان فراوری هستند، کشور هایی که میزان فراوری آن ها در بازار نقش اثرگذاری دارد رویکرد های متفاوت اقتصادی در پیش گرفته اند. بر اساس اخبار بعضی از کشور های پرجمعیتی مثل هند در هفته های گذشته خرید نفت خود را از عربستان کاهش داده اند، جدی شدن موضوع قرنطینه در کشور های پر جمعیت منجر به تعطیلی بخش های بزرگی از واحد های فراوریی این کشور ها می گردد. تعطیلی واحد های فراوریی کشور هایی مثل هند و چین به عنوان بزرگترین مشتری های ما بر میزان فروش نفت کشور و بر قیمت نفت جهانی اثر گذاشته است.

آیا از بحث احتیاجمندی به اقلام بهداشتی می توان خط فراوری جدیدی را پیش گرفت تا بخشی از بدنه فراوری کشور سر پا بماند؟

ویروس کرونا بحران های مختلفی بر مردم جهان تحمیل نموده است، بحران اقتصادی در کنار بحران بهداشت نیز مردم جهان را دچار رنج و نگرانی های بیشتری نموده است، لذا تامین کالا ها و اقلام بهداشتی موضوعی لازم است که با نگاه اقتصادی و فراوریی به آن می توان در اوج بحران کرونا فعالیت های فراوریی کالا های بهداشتی را تقویت کرد. امروز بسیاری از کشور های جهان حتی توسعه یافته ترین آن ها با بحران کمبود اقلام بهداشتی و ضد عفونی نماینده روبرو هستند، هر چند ایران نیز مسائلی در تامین این اقلام دارد، اما خوشبختانه بر اساس گزارش های رسمی اعلام شده از سوی مسئولین بهداشت و درمان کشور تامین اقلام دارویی و ضد عفونی و بهداشتی به نحو مطلوبی مدیریت شده است، بنابراین در شرایط بحرانی فعلی از این منظر برگ برنده ای داریم که اگر از زاویه مزایای اقتصادی و تجاری به آن بنگریم لاجرم اثرات مثبتی را در اقتصاد کشور می توان رقم زد.

در این شرایط اتخاذ چه تصمیماتی در نهاد های دولتی و مردم به صورت کلی و انفرادی حائز اهمیت است؟

اگر این اثرات را در سه حوزه تاثیرات و تبعاتی که به عنوان تکالیف دولت و مردم مطرح می گردد بین این دو گروه تقسیم کنیم احتیاجمند وضع تصمیمات و تکالیف جدیدی برای دولت و مردم هستیم. عملاً دولت در شرایط جنگ اقتصادی و بحران اقتصادی ناشی از کرونا می بایست بر اساس یک ساختار جدید برنامه ریزی و تصمیم گیری با اصلاحات بودجه ای جدی تر از گذشته شرایط بهبود فضای کسب و کار را دنبال نمایند تا با بسترسازی های ملی و جدی تری نسبت به گذشته از شرایط فعلی عبور کنیم. برنامه ریزی و تصمیم گیری در راستای رونق اقتصادی و توانمندسازی بنگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیدگاه هایی که در طول شرایط سخت تحریمی تجربه های خوبی داشته اند، اما به لحاظ عدم تامین نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش کافی محقق نشده اند، اکنون باید در سر فصل های کلیدی نظام اقتصادی و اقتصادی کشور و در راس اولویت های اقتصادی و فراوریی قرار داده شوند.

مسوولیت اجتماعی دولت در حوزه بنگاه های اقتصادی کوشش برای افزایش رونق در فضای کسب و کار و جلوگیری از حذف موقعیت های شغلی و اخراج نیروی کار است. آنچه در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است حفظ نیروی کار است تا در این مقطع حساس به سختی شرایط فعلی دامن زده نگردد. در حوزه خانوار، خانوار ها با آگاهی از واقعیت های تبعات اقتصادی کرونا و تاثیرات منفی که بر کسب و کار ها گذاشته است بودجه بندی یا طراحی هزینه های خانوار باید به گونه ای باشد که از همه هزینه های غیرضروری و غیر لازم جلوگیری گردد، یعنی خانواده ها بر اساس مدل اقتصاد ریاضتی و مقاومتی حرکت نمایند تا در سال پیش رو از بحران موجود عبور کنیم.

در حوزه فراوری کالا های بهداشتی تا چه حد می توانیم در راستا جهش فراوری و اشتغال زایی حرکت کنیم؟

به نظر می رسد در شرایط جدید دولت در حوزه کسب و کار نیز تغییراتی را باید لحاظ کند. در این تقسیم بندی نقش سلامت به عنوان نقطه کانونی شرایط امروز جهان بسیار پررنگ است و نمی توان از این موضوع چشم پوشی کرد، حتماً بخشی از مراودات داخلی و بین المللی کشور های مختلف جهان بر اساس صادرات و واردات کالای مورد احتیاج بخش بهداشت و درمان خواهد بود، لذا با توجه به توانمندی های خوب ما در این حوزه می توانیم در حداقل زمان ممکن با تغییر بخشی از خطوط فراوری و حرکت به سمت فراوری کالا های درمانی سهمی از تجارت کالای بهداشتی را بخصوص در صادرات به کشور های منطقه به خود اختصاص دهیم. همچنین گسترش نظام های بیمه خدمات درمانی و فراگیر شدن نظام درمانی همگانی که در ایران از سابقه خوبی برخوردار است می تواند جزیی از پازل اقتصادی بخش بهداشت و درمان ما در بسته های مختلفی به کشور های هدف باشد؛ بنابراین از تجربه و ظرفیت فراوری کالا های بهداشتی و درمانی می توانیم به نفع یکی از محور های تبادل تجاری جدید خود با منطقه و فرا منطقه بهره ببریم. واقعیت این است که در نظام تجارت بین المللی همه کشور ها سهمی از کالای یکدیگر دارند، یعنی تامین نماینده بخشی از کالا های هم به شمار می فرایند، ما نیز همانند سایر کشور های جهان در بخشی از کالا ها خریدار و در بخشی از کالا ها تامین نماینده هستیم که اتفاقاً در حوزه فراوری کالا های بهداشتی از زیرساخت های فراوریی بسیار خوبی برخورداریم، بنابراین با افزایش سهم فراوری کالا های بهداشتی علاوه بر تامین احتیاج های داخلی و صادرات می توانیم میزان اشتغال کشور را افزایش دهیم و احتیاج کشور های همسایه را در حداقل زمان ممکن رفع کنیم. رسیدن به این مرحله و دست یافتن به این بازار ها مستلزم از دست ندادن زمان است چرا که نزدیکی و همسایه بودن کشور های منطقه با ایران مزیتی برای عدم اتلاف وقت در دسترسی سریع آن ها به اقلام بهداشتی مورد احتیاجشان می گردد.

حتی می توانیم با کشور های همسایه خطوط مشترک فراوری کالا های بهداشتی راه اندازی کنیم تا به عنوان همکاری جدید درمانی، سرفصل تازه ای بر مذاکرات و مبادلات تجاری ما باشد، البته تحقق چنین موضوعی وابسته به سرعت عمل در تعریف پروتکل های جدید بین ما و کشور های همسایه و بازار های هدف است تا در مورد طراحی، بسته بندی، نوع محصولات و قرنطینه و تردد های لازم به توافق جامع برسیم و تجارت خود را از نو به عدد های بالا و مورد هدف ارتقاء دهیم.

برداشت از صندوق توسعه ملی در یک دهه گذشته به دلیل بحران های ایجاد شده تجربه شده است، لذا با توجه به این که حفظ سلامت جسمی و اقتصادی مردم واجب است و خط قرمز ما به شمار می رود، لذا برای حفظ سلامت، اشتغال، امنیت، رفاه و آسایش مردم برداشت از صندوق توسعه ملی در روز های سخت پیش رو به نفع منافع مردم است. با توجه به محدودیت دسترسی به منابع تجاری به نظر می رسد با کوشش وزیر امور خارجه و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی مردم نهاد می توان گره هایی که در حوزه جا به جایی منابع اقتصادی ناشی از تحریم را باز کرد. همکاری هر چه بهتر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی مسلما حائذ اهمیت و به نفع منافع ملی ما خواهد بود.

sahandblog.ir: سهندبلاگ، سیستم مدیریت محتوای سهند

sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت

banima.ir: بانیما | مجله گردشگری و مسافرتی بانیما

kurdeblog.ir: وبلاگ سرگرمی و بازی، مجله سرگرمی

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 آبان 1400 بروزرسانی: 10 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 1715

به "صافدل: کالا های بهداشتی و درمانی در اولویت تجارت جهانی ، ظرفیت فراوری اقلام بهداشتی فرصتی برای جهش فراوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صافدل: کالا های بهداشتی و درمانی در اولویت تجارت جهانی ، ظرفیت فراوری اقلام بهداشتی فرصتی برای جهش فراوری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید