نقش ادبیات و سینما در تغذیه فرهنگی کودک و نوجوان

به گزارش وبلاگ خرید، به گزارش خبرنگاران شخصیت در قصه ها نقش مهمی را برای بچه ها بازی می نماید. در واقع بچه ها با شخصیت ها همراه و به آنان شبیه می شوند و از رفتارشان الگو می گیرند. هم ازاین رو، باید به هنگام گزینش قصه با دقت به جنبه ها و ابعاد گوناگون شخصیت های قصه توجه داشت. این که شخصیت ها یا قهرمانان قصه، در دنیا بچه ها و با آنان آشنا و مانوس باشند و در حقیقت بچه ها با آن ها زندگی نموده باشند.

نقش ادبیات و سینما در تغذیه فرهنگی کودک و نوجوان

جان راوتاوسند یکی از خوش فکرترین منتقدان نو، می نویسد: بچه ها بخشی از بشریت هستند و ادبیات آن ها نیز بخشی از ادبیات است. بدین ترتیب هر خطی که بخواهد بچه ها یا کتاب های آن ها را مجاز کند، خطی تصنعی خواهد بود...

ادبیات کودک و نوجوان در بردارنده درون و محتوای راستین واژه ها برای بچه هاند. هر اندازه شخصیت های قصه، از جنبه های خوب و مثبتی برخوردار باشند؛ بچه ها قادر خواهند شد که از راه مقایسه، منفی ها وناپاکی ها و پلیدی ها را بازشناسند و به درستی ها و خوبی ها و پاکی ها روی آورند. با نزدیک شدن به سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های بچه ها و نوجوانان به سراغ داورهای دوره پیش جشنواره رفتیم و از آن ها درباره نقش ادبیات در ارتقای فراوریات سینمایی برای بچه ها و نوجوانان پرسیدیم.

اثرگذاری با اقتباس و سینما

عسل بهادر از داوران کودک و نوجوان دوره گذشته جشنواره درباره صندلی ادبیات در فراوریات سینمایی فیلم کودک می گوید: به نظر من یکی از تاثیرگذارترین مسائلی که در سینمای کودک وجود دارد ادبیات است یعنی سینما به خوبی می تواند با همان لحنی که در کتاب ها وجود دارد، قصه ها را برای مخاطب گسترده خود تصویر کند و بر این مخاطب تاثیر بگذارد.

این داور نوجوان با اشاره به شاخصه های فیلم های خوب جشنواره تصریح می نماید: یکی از فیلم های خوب دوره قبل جشنواره، فیلم قطار آن شب بود و یکی از دلایل اصلی انتخاب این فیلم این بود که این فیلم به بچه ها می پرداخت و دغدغه های اصلی آن ها را نشان می داد. شاید در دوره های قبل بیشتر به فیلم هایی که درباره بچه ها بود می پرداختند، ولی ما نگاه جدی داشتیم و فیلم هایی که برای بچه ها بودند نگاه ویژه ای کردیم.

توجه به اقتباس رکن مهم جشنواره است

کیامهر احمدپور یکی از داوران کودک و نوجوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های بچه ها و نوجوانان نیز می گوید: ادبیات و اقتباس ادبی یکی از اصلی ترین و مهم ترین رکن های این جشنواره محسوب می گردد. در دوره های قبل بعضی از فیلم های جشنواره بدون تکیه بر موضوع ساخته شده بودند و نقشی از ادبیات در آن ها دیده نمی شد اما دوفیلم قطار آن شب و اقیانوس پشت پنجره به بسیاری از فاکتور های اساسی فیلمسازی توجه نموده بودند.

او با اشاره به اینکه بچه ها و نوجوانان به سمت فضای مجازی کشیده شده اند و زندگی شان به نوعی با آن گره خورده است تصریح می نماید: به نظرم در شرایط فعلی که مدارس تعطیل اند و بچه ها خوراک فرهنگی مناسبی ندارند به خاطر امکاناتی که به وسیله فضای مجازی به دست می آورند طبیعی است که سمت آن جذب شوند، اما سینماگران و مسئولان فرهنگی هم می توانند برای فراوری محتوای مناسب بچه ها و نوجوانان دغدغه داشته باشند.

احمدپور ادامه می دهد: سرگرم سازی هدف مهمی است اما تنها هدف نیست. اگر کارگردانان بتوانند فیلم هایی با موضوع مناسب فراوری نمایند که شاخصه سرگرم سازی هم داشته باشد، قطعا بچه ها ایران به سمت آن جذب می شوند همانطور که فیلم های مهمی در این حوزه، روی پرده سینماها رفته و در عین ناباوری رکورد فروش تمام فیلم های سینما را شکسته است.

نقش ادبیات و سینما در تغذیه فرهنگی کودک و نوجوان

فرگل فوقی یکی دیگر از داوران کودک و نوجوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های بچه ها و نوجوانان معتقد است: در دوره گذشته که داور بودیم، به نظرم فیلم اقیانوس پشت پنجره و قطار آن شب فیلمنامه های بهتری نسبت به دیگر فیلم ها داشتند. داستانشان جذاب بود و مفاهیم خوبی را منتقل می کردند.

او با اشاره به این که سینما و انیمیشن می تواند برای کودک و نوجوان ذائقه سازی کند، می افزاید: به نظرم داستان هایی که در ادبیات قدیم ایران وجود دارند بسیار غنی و خوب هستند، کارگردانان جوان و نوجوان می توانند از قصه های شاهنامه ایده بگیرند و برای بچه ها فیلم و انیمیشن بسازند. شاید بچه ها از اول تغذیه فرهنگی درستی نداشتند و در مدرسه برایشان آنطور که احتیاج است از ادبیات ایران صحبت نشده و نمی دانند که چه داستان های بهتری در ادبیات کشورشان وجود دارد. این خود ذائقه ایجاد می نماید و سینما می تواند این ذائقه را در جهت درست قرار دهد.

فیلمسازان جوان از ادبیات تأثیر بگیرند

احسان احمدی از داوران کودک و نوجوان سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های بچه ها و نوجوانان هم می گوید: ادبیات در فیلمنامه نقش بسزایی دارد زیرا یک فیلم با کلام شروع شده، ادامه می یابد و خاتمه می پذیرد.

او با اشاره به اینکه فیلمسازان جوان در فیلمنامه ها باید از ادبیات تأثیر بگیرند، ادامه می دهد: بعضی از کلام ها و اتفاقات در فیلم ها را نمی پسندم و به نظر می رسد این دیدگاه، به طرز اشتباهی در ذهن فیلمسازان تعبیر شده. سینماگران بچه ها را انسان هایی با درک پایین و فهم بچه هاه می سنجند که اغلب در دنیای امروز اینچنین نیست.

احمدی می گوید: باید توجه کرد که فضای فیلم نباید از فضای مفرح و شادی بخش خارج گردد اما همین جو شاد باید آمیخته با مفهوم و تحت تأثیر ادبیات باشد.

این نوجوان مهمترین اصل تشکیل دهنده یک فیلمنامه منسجم را ادبیات فاخر می داند و متذکر می گردد: از آنجایی که سینمای کودک و نوجوان روی مخاطبانش تاثیر زیادی می گذارد، باید روی اقتباس از ادبیات و نگارش فیلمنامه بیشتر از گذشته تمرکز گردد.

او با بیان اینکه جشنواره فیلم بچه ها و نوجوان سطح کیفی فیلمنامه ها را بالا برده ادامه می دهد: با ایجاد فضاهایی همانند المپیاد فیلمسازی می توان این امید را داشت که به زودی نوجوانان در کنار نویسندگان رده بالا کودک فیلمنامه خواهند نوشت. سبک و فضای دنیای بچه ها و نوجوانان توسط خودشان به خوبی درک خواهد شد و من می توانم این نوید را بدهم که بزودی نوجوانان ما با هدایت اساتید سینما به صندلی و مقام ملی و جهانی بالایی خواهند رسید.

او می گوید: سینماگران باید با همت، بهبود شخصیت ها و فیلمنامه همچنین اهمیت به فضای کودک و نوجوان، هنر واقعی را به نمایش بگذارند تا با حمایت و نظر مثبت مخاطبانشان رو به رو شوند.

احمدی درباره اکران فیلم های کودک و نوجوان در سطح سینماهای کشور معتقد است: بچه ها باید روزانه با رسانه سروکار داشته باشند، با رسانه عظیم شوند و رشد نمایند، قطعا از آن تأثیر می پذیرند. اکنون این تاثیر می تواند خوب و سازنده و یا نامناسب و تخریب نماینده باشد. اگر بیاندیشیم که در آینده همین بچه ها قرار است جوانان کشور باشند چرا باید فضای تخریب نماینده ای بسازیم تا آینده کشورمان نیز تخریب گردد؟

ادبیات در سینما هرگز صندلی خود را از دست نداده است

مانیدا یزدخواستی از خبرنگاران کودک و نوجوان دوره گذشته جشنواره نیز معتقد است: ادبیات صندلی بسیار مهمی در فراوریات سینمایی کودک و نوجوان دارد، شاید میزان این نگاه کمتر شده باشد اما ادبیات هرگز صندلی خود را از دست نداده است.

او می گوید: درحال حاضر بچه ها تحت تاثیر شبکه های مجازی قرار گرفته اند و این موضوع در زندگی آن ها امری طبیعی شده است؛ بهتر است برای جذب آن ها محتوای مناسب تهیه کنیم و درباره مسائلی که به همه بچه ها و نوجوانان مرتبط است فیلم ساخته گردد چرا که آنها بعد از مدتی خودشان به این درک می رسند که فلان شبکه یا فیلم سینمایی با دغدغه های آن ها آشناست و آن ها نیز به صورت متقابل به سمت آن جذب می شوند.

یزدخواستی درباره محتوای مناسب و مورد علاقه نوجوان امروزی تصریح می نماید: سلیقه هر فرد با دیگری متفاوت است شاید یک نفر فیلم تخیلی بپسندد و دیگری به فیلم های پلیسی علاقه داشته باشد اما درهرصورت تمام نوجوانان فیلم های هیجان انگیز را بیشتر می پسندند.

تور فرانسه: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را زا ما بخواهید.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 9 شهریور 1400 بروزرسانی: 9 شهریور 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 3960

به "نقش ادبیات و سینما در تغذیه فرهنگی کودک و نوجوان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقش ادبیات و سینما در تغذیه فرهنگی کودک و نوجوان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید