تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو چیست؟ کسب اعتبار؟

به گزارش مجله بای بلاگ، خواب سفید شدن مو نشانه هشداری برای رفتن به سوی کسب آگاهی و دانش بیشتر است. در واقع رویای سفید شدن مو استعاره از احساس جهل و نادانی در بیننده خواب است که با نشان دادن موی سفید در خواب سعی در ایجاد آگاهی بیشتر دارد. تعابیر دیگری نیز معبرین برای به یکباره سفید شدن مو آورده اند که این گونه خواب ها را نشانه به دست آوردن اعتبار و احترام در نزد مردم می دانند. در این مطلب تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو را بخوانید.

تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو چیست؟ کسب اعتبار؟

تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو از نظر معبرین اسلامی

تعبیر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر یکی از دوستان اقوام یا آشنایان شما که در سنین جوانی فوت کرده باشد، در رویای شما موهای سفید داشته باشد نیکوست. در این مورد به طور استثناء به معنای خیر و برکت است و موجب عزت سربلندی و سعادتمندی برای صاحب رویاست.

تعبیر علامه طباطبایی

درمورد تعبیر خواب سفید شدن موی سر مرده، علامه طباطبایی می گوید: اگر کسی خواب ببیند زنی که قبلا مرده است، موهای سرش سفید می شود به این موضوع اشاره دارد که صبر و تحمل صاحب رویا در رویارویی با مسائل و گرفتاری ها زیاد می شود. امیدواری هایش بیشتر از قبل می شود و هیچ گاه به خاطر نداری شرمنده دیگران نمی شود.

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: سفید شدن گیسوان مردگان در رویاهای ما موجب تشدید دردها، بیماری ها و گرفتاری های زیاد در زندگی واقعی است.

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی نیز می گوید: اگر ببینی موهای سر مرده ای که او را نمی شناسی بی دلیل سفید شده است، به این اشاره دارد که از عمر شما کاسته می شود و یا به عبارتی دیگر بی برکتی در طول عمر است.

تعبیر دکتر مدنی

دکتر مدنی نیز سفیدی موهای جوان مرده در خواب را نشانه های خوبی از وصلت، دریافت خبر خوش از معشوق، رسیدن به مراد دل، رفع شدن ایرادات، بهانه ها در زمینه عشق و ازدواج می داند.

تعبیر خالد بن علی محد العنبری

خالد بن علی بن محد العنبری گفته است اگر کسی خواب ببیند موی سر مرده ای از خویشان خودش سفید شده است، به این نشانه است که غم و رنج وارد زندگی اش شود و در مرحله ای از زندگی اش آبروریزی شود. همچنین احتمال دارد یک یا چند عیب و اشکال از این فرد در حضور دیگران ظاهر شود.

تعبیر موضوعی درمورد خواب موی سفید و سفید شدن مو

موی سفید برای زن جوان

  • اگر زن جوان و زیبایی خواب ببیند بی هیچ علتی و یک مرتبه تمام موهای سرش سفید می شود و از این اتفاق می ترسد، تعبیر این است که مسئله ای بزرگ باعث خواهد شد تا حرص زیادی بخورد و به خاطر یک دردسر و یا ناراحتی روحی روز به روز ضعیف و لاغرتر شود.
  • اگر ببیند بخشی از موهای جلوی سر او سفید می شود به این علامت است که از طرف شوهرش غمی به او می رسد که دل او را می رنجاند.
  • اگر ببیند موهای پشت سرش سفید شده اند به این علامت است که برخی از بزدلان، حسودان و یا افرادی که چشم دیدنش را ندارند، پشت سر او مدام غیبت می کنند. عمده تلاش آن ها این است که ایشان را در میان جمعی آزرده و حقیر بسازند.
  • اگر ببیند موهای سرت از قسمت فرق سر سفید می شود به این دلالت دارد که صاحب رویا با معشوق خود به خاطر پیش آمدهای جدید دچار اختلاف می شود و حتی ممکن است از او جدا شود.
  • مخصوصاً برای خانم های جوانتر چنان چه همراه با گریه و یا بی تابی نباشد، نشانه آن است که در آینده نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.
  • اگر دختران نابالغ را در چنین وضعیتی مشاهده کنید، نشان آن است که دستخوش سختی می شوید.
  • اگر تعداد زیادی از افراد را که از آشنایان یا غریبه ها باشند در این ظاهر ببینی به این علامت است که در روزهای آینده احساس تنهایی و بی یاوری می کنید.

سفید شدن موی سر زن

اگر زنی در خواب ببیند موی سفید خود را با موهای سیاه مقایسه می کند، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است. اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد، زیان و پریشانی به بار می آورد.

سفید شدن تمام یا قسمتی از مو

اگر شما تمام موهای خود را سفید دیدید باید انتظار منزلت اجتماعی، احترام و اعتبار را در آینده نزدیک داشته باشید. برخی نیز بر این باورند که دیدن مو در خواب به معنی آمادگی شخص مورد نظر در برابر مسائل و سختی ها می باشد و سفید بودن موها نشانگر این است که شما راه حل مسائل را نیز خواهید یافت. بنابراین می توان گفت که دیدن موی سفید در خواب نشان از این است که شما مسائلی را در پیش خواهد داشت و راه حل های مناسب برای حل این مشکل را نیز خواهد یافت. نظر برخی دیگر از معبران در مورد تعبیر خواب سفید شدن موهای سر نشان از افزایش تجربه و شعور آدمی است. بنابراین کسی که در خواب ببیند قسمتی یا تمام موهای سرش سفید شده است به اندازه موهای سفید شده سرش تجربه و اطلاعات جدید به دست خواهد آورد، البته شعورش نیز افزایش خواهد یافت.

موی سفید و خاکستری

اگر شما در خواب خود را روبه روی آینه با انبوهی از موهای سفید و خاکستری یعنی جوگندمی مشاهده نمودید، نشانه این است که افزایش اطلاعات و آگاهی شما در آینده نزدیک وجود دارد. یعنی شما در آینده ای نه چندان دور اطلاعاتی بسیار مفید و به درد بخور به دست خواهید آورد.

تعبیر کلی درمورد خواب موی سفید و سفید شدن مو

بسکمک معتقدیم که فشار روانی و ناراحتی می تواند منجر به سفید شدن زود هنگام موها شود. این خواب ها به نوعی به خودخوری در شخص اشاره دارد. خواب سفید شدن مو یادآوری می کند که در میان گذاشتن افکار و احساسات ناخوشایند با دیگران می تواند به شما کمک کند. مهم است که منشاء نگرانی های خود را پیدا کنید و آن ها را از بین ببرید. نگرانی ها می تواند ریشه در گذشته شما داشته باشند. ممکن است این احساس در شما وجود داشته باشد که اتفاقات تلخ گذشته، روح و جسم شما را دچار پیری زودرس کرده است. شاید ترس از تکرار این اتفاقات شما را منزوی و افسرده کرده باشد. روح شما قصد دارد با این خواب، ناراحتی خود را ابراز کند. شما دعوت شده اید تا رازهای جدیدی را درباره زندگی پیدا کنید و هرگز تسلیم نشوید.

تعبیر کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که دیدن خواب یک مرد با موهای سفید و کوتاه نشانه خوشبختی است. تعبیر این خواب که شما موهای سفید و خیلی بلند دارید، می تواند به معنای داشتن امیدهای بزرگ باشد.

تعبیر خواب موی سفید و سفیدن مو از نظر روانشناسان

تعبیر آنلی بیتون

سفید شدن مو در خواب در جوانی، آنلی بیتون در این باره می گوید:

  • اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود، ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست.
  • اگر زنی خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت.
  • اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود. او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .

تعبیر معبرین غربی

اگر تعداد زیادی از افراد را که از آشنایان یا غریبه ها باشند با موی سفید ببینید، به این معناست که در روزهای آینده احساس تنهایی و بی یاوری می کنید. معبرین غربی موهای سفید و خاکستری را نماد و سمبل آگاهی، دانش و بینش می دانند. موی سر نشان دهنده آمادگی شخص در برابر موقعیت ها و مسائل پیش روست و سفیدی آن بیانگر مشخص بودن راه حل رفع این مسائل. با دیدن این گونه خواب ها شما می توانید با کسب آگاهی های لازم به راحتی از موانع سر راه خود عبور کنید. دیدن سفید شدن مو در دوران جوانی، غالباً به ناراحتی های روحی شما اشاره دارد. این خواب ها سعی دارند تا با تشریح این افکار ناراحت کننده به شما برای ایجاد تسلی و یافتن بهبودی کمک کنند.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع موی سفید و سفید شدن مو  دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

 

تور فرانسه: تور فرانسه ارزان | تور فرانسه قیمت، تور پاریس، تور پاییز را همراه ما تجربه کنید.

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را زا ما بخواهید.

انتشار: 22 آبان 1400 بروزرسانی: 22 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 4137

به "تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو چیست؟ کسب اعتبار؟" امتیاز دهید

9 کاربر به "تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو چیست؟ کسب اعتبار؟" امتیاز داده اند | 3.8 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب موی سفید و سفید شدن مو چیست؟ کسب اعتبار؟"

6 دیدگاه

لیلا 24 خرداد 1401

سلام، شبتون بخیر
من دیشب خواب دیدم که پدرم رو از دست دادم و بعد از غم و ناراحتی وقتی که آروم شدم خودم رو دیدم که موهای شقیقه هام سفید شده، میشه لطفا تعبیرش رو بفرمایید؟
البته باید عرض کنم که پدرم بیمار هستند و دیالیز میشوند و من همیشه نگرانشون هستم.

پاسخ به لیلا

Nyma Shayeste 11 خرداد 1401

خواب دیدم دراز کشیدم روی مبل و از شانه و کتف 3تار مو کندم که در اول هر 3 سفید بود و دوباره روی لباس سیاهی که تنم بود نگاهشون کردم فقط یک تار سفید و بسیار بلند بود

پاسخ به Nyma Shayeste

سحر 5 فروردین 1401

خواب دیدم داداش شوهرم که تقریبا دو ساله فوت کرده جوان هم هست تو خواب بهم یه تار موی سفید میده وقتی من میگیرم از دستم می کشه می ندازه بیرون خیلی ممنون میشم تعبیرش و برام بگین

پاسخ به سحر

عباس 22 دی 1400

سلام. اگر خانمی رو در خواب ببینیم که با دوستانش صحبت میکند و میخندد ولی موهایش سفید یا جوگندمی شده چه تعبیری دارد؟!

پاسخ به عباس

مریم 9 آذر 1400

من 17 سالمه خواب دیدم حدود سی سالم شده و یه چندین تار جلوی مواهم سفید شده ‌ تعبیرش چیه؟

پاسخ به مریم

زهرا 21 تیر 1400

سلام من خواب دیدم جلو اینه هستم دستم تو موهام بود که یک دفعه یک تار موی سفید پیدا کردم اون و گم کردم و دنبالش می گشتم تا پیداش کنم تعبیرش چیه؟

پاسخ به زهرا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید