قاضی زاده هاشمی: نیازمند انقلاب در مدل حکمرانی هستیم ، امروز یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است خبرنگاران

به گزارش مجله بای بلاگ، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه انقلابی کسی است که از وضع موجود ناراضی است، ولی دارای یک نقطه آرمانی است افزود: ما امروز یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است و این رانت موجب غارت می گردد.

قاضی زاده هاشمی: نیازمند انقلاب در مدل حکمرانی هستیم ، امروز یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است خبرنگاران

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در نشست سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که با عنوان تحول حکمرانی در گام دوم انقلاب و در محل دفتر این اتحادیه برگزار گردید با بیان اینکه امام خمینی اساسی ترین نقش را برای مردم و به ویژه مستضعفین قائل بوده است، گفت: اصل ماجرا نوع نگاه به مردم در بین حکمرانان است. در بین حکمرانان دو اندیشه در نگاه به مردم وجود دارد که یکی اندیشه مردم صغیر و دیگری اندیشه مردم رشید است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: اندیشه مردم صغیر می گوید مردم غیرمتخصص و ناتوان هستند و فهم در سیاست، اقتصاد و دانش ندارند. براساس این اندیشه سهم مردم در مشارکت سیاسی تنها انتخاب قیم است یعنی اینکه مردم باید در بین افراد نخبه گروه های مختلف بگویند منتخب اصلاح طلب می خواهند یا اصولگرا و وقتی هم که قیم انتخاب می گردد همه مسئولیت ها برعهده او خواهد بود.

وی با بیان اینکه در اندیشه مردم صغیر همه اختیارات در اختیار مسئولان قرار می گیرد گفت: اندیشه دیگری که وجود دارد اندیشه مردم رشید است. بنابراین اندیشه مسئولین به صورت محدود وکلای مردم هستند و آن ها باید مدام امور را با مردم چک نمایند. در اندیشه اندیشه مردم رشید تصمیم گیر اصلی آحاد مردم هستند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه عده ای که دارای تفکرات لیبرالی هستند می گویند مردم باید مشارکت نمایند، ولی احتیاج به راهنمایی دارند و به این بهانه جریان رسانه ای انحصاری درست می نمایند، توضیح داد: خیلی از حرف ها مثل شفافیت و مصاحبه در بین غربی ها هم مطرح می گردد، اما وقتی کار به تقابل با انحصار می کشد آن ها با انحصار در نظام مالی و اندیشه ای مردم را کنترل می نمایند. این در حالی است که ما معتقدیم حکومت اسلامی باید به دنبال رشد جامعه باشد.

احتیاجمند انقلاب در مدل حکمرانی هستیم

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: ما امروز در درون احتیاجمند یک انقلاب سوم هستیم و این انقلاب، در مدل حکمرانی باید باشد که شامل بازتعریف نظام ولایی و نسبت جامعه با ولایت می گردد.

وی اعلام کرد: امت وظایفی نسبت به ولایت دارد. مجموعه امت باید بتواند وظیفه خود را نسبت به ولایت انجام دهد، اما نظام موجود بین مردم و مسئولان فاصله انداخته به گونه ای که انگار مسئولان آمدند بین امام و جامعه قرار گیرند و نگذارند جامعه وظیفه خود را نسبت به امام انجام دهند.

قاضی زاده با اشاره به اینکه مسئولان در نظام ولایی باید تسهیل نماینده ارتباط امت و امام باشند نه مانع، توضیح داد: ما امروز به یک مدل قابل ارائه در نظام اداری، مالی، فرهنگ، تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، امینت و سیاست خارجی رسیدیم و این مدل را در موقع خود ارائه خواهیم کرد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، اضافه نمود: اگر بخواهیم در بین منظومه اصلاح رویکردی فقط به شفافیت و آن هم تنها علنی شدن آرا بپردازیم ممکن است مشکلاتی پیش بیاید، اما اگر بگوییم شفافیت یک امر دینی است آنگاه می پذیریم که این مردم هستند که انقلاب را رقم زده و موجب رشد آن شدند و باید آن را حفظ نمایند. پس باید نسبت به مسائل مطلع شوند.

وی با بیان اینکه در کنار شفافیت باید مصاحبه هم شکل بگیرد، اضافه نمود: مصاحبه یعنی اینکه مردم، خواص و حاکمیت با هم حرف بزنند و دلیل بیاورند تا سره از ناسره و درست و غلط روشن شوند و قطعا تصمیم اکثریت تصمیم درستی خواهد بود.

قاضی زاده، گفت: اگر یک مصاحبهی صحیح به موضوع شفافیت پیوست گردد و نگاه میان مدت و دراز مدت به شفافیت داشته باشیم می توان این سوال را عنوان نمود که آیا کسانی که به برجام رای دادند امروز خجالت زده بودند یا خشنود؟ پس شفافیت می توانست در این زمینه یک تجربه تاریخی ایجاد کند. در واقع شفافیت موجب پاسخگویی می گردد به همین دلیل هر کسی در مقابل شفافیت مجبور می گردد که برای عملکرد خود دلیل بیاورد.

نایب رئیس مجلس، گفت: بنده جزو افرادی بودم که در دوره های گذشته مجلس طرح شفافیت آرا را ارائه کردیم، چون معقدم بودیم نماینده برای اقدامات خود باید دلیل داشته باشد و بگوید که چرا رای می دهد. نماینده برای اینکه دلیل بیاورد باید مطالعه کند و از دیگران مشورت بگیرد و بعد شرح دهد که رای مخالف و یا موافق داده است. ممکن است مردم نسبت به شفافیت آرا آمادگی نداشته باشند و بعضی مسائل درپی آن پیش بیاید. ما در حوزه شفافیت آرا خیلی عقب هستیم.

وی با بیان اینکه امروز نظریات انقلاب باید در روش اداره کشور سرایت پیدا کند، گفت: بیانیه گام دوم انقلاب به منزله تغییر جهت و تغییر روش حکمرانی است؛ اما با وجود این دولت، مجلس، نحوه قانون گذاری، نحوه توزیع بودجه، نظام برنامه ریزی، نحوه برقراری عدالت، مبارزه با فساد، نحوه مقابله با دیوان سالاری و نحوه شناخت و انتصاب مدیران که ساختار سیاسی و اداری کشور را شکل می دهند نمی توانیم به اهداف انقلاب برسیم.

قاضی زاده با تاکید بر اینکه باید نحوه اداره کشور را تغییر دهیم، توضیح داد: کسانی می توانند موجب تغییر در رویه اداره کشور شوند که توانایی انجام انقلاب رویکردی و شجاعت به هم ریختن وضع موجود را داشته باشند به همین دلیل این عرصه احتیاجمند حضور جوانان است.

یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه انقلابی کسی است که از وضع موجود ناراضی است، ولی دارای یک نقطه آرمانی است و می داند که بعد از تغییر می خواهد به کدام سمت برود، اضافه نمود: ما امروز یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است و این رانت موجب غارت می گردد.

وی اظهار کرد: امروز کسانی که به منشأ قدرت متصلند می توانند از فرصت هایی که این دولت رانتی - غارتی در اختیار آن ها گذاشته حداکثر سوء استفاده را نمایند و البته این رانت هم به ضرر مستضعفین و محرومین جامعه است، چون اموال عده کثیری از مردم به نفع یک گروه خاص در یک نظام مالی تورم زده طولانی غارت می گردد. چنین اوضاعی باعث یاس اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.

قاضی زاده با طرح این سوال که آیا با تغییر بعضی از سیاست های مالی و تغییر بعضی افراد مسئله رانت حل می گردد؟ اضافه نمود: حتی اگر یک جریان انقلابی هم روی کار بیاید، ولی ما نتوانیم سیستم ها را اصلاح کنیم تغییری اتفاق نمی افتد. به هر روی ارزش روی کار آمدن جریان انقلابی در این است که بتواند اصلاح سیستمی کند وگرنه فاصله ها همچنان باقی می ماند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از شفافیت به عنوان یک انقلاب رویکردی نام برد و گفت: ما شفافیت را از مجلس آغاز کردیم، اما واقعیت این است که شفافیت یک موضوع کلان تر است با این وجود باید تمام ساختار ها و رفتار ها اصلاح شوند.

وی اضافه نمود: انقلاب رویکردی یعنی اینکه مردم باید با برنامه ریزی مدیران را بپذیرند و در رابطه با برنامه ریزی مدیران نظر بدهند و البته در این راستا خواص، متخصصین و دانشگاهیان هم باید صحبت نمایند و عموم مردم نیز نظر مثبت یا منفی خود را بدهند و این یعنی مصاحبه، اما سوال این است که امروز مصاحبه در نظام اداری ما چه جایگاهی دارد؟

قاضی زاده توضیح داد: انقلاب رویکردی یعنی مقابله با انحصار مقابله با رانت، مقابله با تبعیض، ایجاد جامعه ای با رقابت سالم و برقراری عدالت. در جامعه ای که عدالت نباشد جامعه اسلامی نیست و دولتی هم که نتواند عدالت را برقرار کند این دولت هم اسلامی نخواهد بود.

adeliasafar.com: سفرهای ادلیا: ارزانترین تورهای مسافرتی اروپایی، آسیایی و کانادا را از ما بخواهید.

dorezamin.com: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 آبان 1400 بروزرسانی: 10 آبان 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 6730

به "قاضی زاده هاشمی: نیازمند انقلاب در مدل حکمرانی هستیم ، امروز یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاضی زاده هاشمی: نیازمند انقلاب در مدل حکمرانی هستیم ، امروز یک دولت رانتی - غارتی درست کردیم که تمام وجود آن رانت است خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید