14 حرکت ورزشی مناسب برای لاغری شکم

به گزارش مجله بای بلاگ، خبرنگاران - ورزش - جذابیت، همیشه یکی از عواملی است که همه ما کم وبیش در پی آن هستیم. داشتن بدنی زیبا و تناسب اندام به جذابیت بیشتر ما یاری می نماید. داشتن بدن ورزیده و سیکس پک نیز آرزوی بسیاری از افراد است. اما چگونه می توان پهلو و شکم خوش فرم و ورزیده ای داشت؟ یکی از این روش ها، ورزش است. در این مقاله تعدادی ورزش برای لاغری شکم به شما معرفی خواهیم کرد که با استفاده از آن ها می توانید در مدت زمان کم، به تغییرات چشمگیری دست یابید و شکمی خوش فرم همراه با سیکس پک داشته باشید.

14 حرکت ورزشی مناسب برای لاغری شکم

ورزش برای لاغری شکم

1- پرس استاتیک 90 درجه

این حرکت برای تحریک عضلات میانی بدن قبل از آغاز جلسه تمرینی بسیار مناسب است. البته می توانید این حرکت را در هر زمانی برای آوردن فشار بیشتر روی عضلات شکم خود نیز به کار بگیرید.

روی زمین به پشت دراز بکشید سپس زانوهایتان را به صورت 90 درجه جمع کنید. بازوهای خود را بکشید و کف هر دودست را روی ران های خود قرار دهید. نفس عمیقی بکشید و درحالی که نفس را بیرون می دهید، عضلات شکم را حسابی سفت کنید. کمر خود را به زمین فشار دهید. هم زمان با انجام این حرکت ران های خود را هم به سمت دست ها فشار دهید. در حین انجام این حرکات باید پاهای شما حرکت نمایند. یک لحظه در همین حالت بمانید و بعد حرکت را قطع کنید. این حرکت را در 3 سِت و 10 حرکت تکرار کنید.

  • سخت تر کردن تمرین: نفس را که بیرون می دهید، سر و شانه خود را از روی زمین بلند کنید. در این حالت باید دست ها و ران ها نیز به هم فشار وارد نمایند. وقتی نفس را به داخل می دهید، قسمت بالاتنه را پایین بیاورید.

2- کشش تک پا

به پشت دراز بکشید سپس زانوهای خود را روی سینه خم کنید. دست هایتان را در هم گره بزنید و روی ران پای راست خود قرار دهید. یک پای خود را دراز کنید. سر و شانه را بلند کنید و به پاهای خود نگاه کنید. کف دست هایتان را روی ران پای راست خود فشار دهید و در همان حالت لگن خود را خم کنید تا زانوی راست به سمت سینه بیاید. دست های شما باید بتوانند در مقابل این حرکت مقاومت نمایند.

حالا پای دیگرتان را بالا بیاورید و دست هایتان را روی پای چپ فشار دهید. پای راست را موازی با زمین بکشید. حرکت را در 3 ست و 10 حرکت تکرار کنید.

  • سخت تر کردن این تمرین: هر دو پای خود را صاف نگه دارید. وقتی پای خود را بالا می آورید، با شدت به آن فشار وارد کنید، سپس حرکتی قیچی مانند انجام دهید.

3- حرکت قایق U

بر روی زمین بنشینید و زانوهایتان را خم کنید. درحالی که پاهایتان روی زمین دراز شده اند، کمی به عقب خم شوید تا بتوانید بالاتنه را به یاری آرنج خود بلند کنید. کمر شما می بایست از زمین فاصله بگیرد و کف دست هایتان روی زمین باشد. شکم را منقبض کنید و پاها را به حالت 90 درجه خم کنید. زانوهایتان باید به هم چسبیده باشند. سپس به آرامی پاهای خود را به سمت چپ راهنمایی کنید.

دقت کنید باسنتان باید روی زمین ثابت باشد و زاویه 90 درجه زانوهایتان حفظ گردد. پاها را پایین بیاورید و سپس آن ها را به سمت راست بلند کنید، به گونه ای که انگار حرف U را روی هوا با زانوهای خود رسم نموده اید. این حرکت باید تکرار گردد. درمجموع، 20 بار تکرار کنید و هر حرکت را باید به صورت متناوب ادامه دهید. با بلاش به نتیجه خواهید رسید.

  • سخت تر کردن تمرین: هر اندازه فاصله تان از زمین بیشتر باشد، حرکت سخت تر می گردد؛ بنابراین اگر می خواهید کوشش بیشتری به خرج دهید، سعی کنید پاهای خود را بیشتر بکشید. حتی می توانید آن ها را صاف نیز کنید.

4- پلانک برعکس شناور

بر روی زمین بنشینید و درحالی که پاهای شما کشیده است، دست هایتان را در دو طرف لگن روی زمین قرار دهید. شکم خود را منقبض کنید و با فشار آوردن بر روی بازوها، باسن خود را از روی زمین بلند کنید. زانوهای خود را کمی خم کنید. پاشنه پاهایتان می بایست روی زمین باشد. نفستان را فرودهید و سعی کنید شکم خود را بیشتر به داخل بکشید. زمانی که نفس را بیرون می دهید، پاهای خود را صاف نگه دارید و کوشش کنید لگنتان را به سمت عقب راهنمایی کنید. لحظه ای توقف کنید. زانوها را دوباره خم کنید. حالا باسن را که از بدن دور شده است را به محل اولیه خود برگردانید و به آرامی روی زمین پایین بیاورید. حرکت را در 3 سِت و 10 مرتبه تکرار ادامه دهید.

  • سخت تر کردن تمرین: به جای پایین آوردن باسن و نزدیک تر کردن آن به زمین، گاهی کوشش کنید تا آن را در تمام طول سِت، جدا از زمین نگه دارید.

5- حرکت بلند کردن متقاطع متناوب

به پشت بر روی زمین دراز بکشید و بازوهایتان را در دو طرف بدن خود قرار دهید. هر دو پا را به سمت سقف خانه بلند کنید و پای راست خود را روی پای چپتان قرار دهید. شکم را منقبض نموده و نفس را به داخل شکم دهید و پاها را به اندازه 45 درجه پایین بیاورید. در همین حال که نفس را بیرون می دهید، پاها را به سمت بدن و روی سر بیاورید. لگن را نیز از زمین جدا کنید و با یاری بازوها تعادل خود را حفظ کنید. لحظه ای در همین حالت بمانید و سپس به آرامی لگن و پاها را پایین بیاورید. حرکت را به اندازه 3 ست و 10 تکرار ادامه دهید. این ورزش برای لاغری شکم بسیار مفید است.

  • آسان تر کردن تمرین: این حرکت مشکل است؛ بنابراین اگر نمی توانید باسن خود را به طور کامل بلند کنید، بهتر است قبل از هر کاری خود را قوی تر کنید. در اول کار، حرکت را این گونه انجام دهید که پاهایتان را کمی از روی زمین بلند کنید.

6- پلانک آرنج

به حالت پلانک روی آرنج خود قرار بگیرید. دست هایتان را به هم قفل کنید. فاصله پاهایتان باید کمی از عرض باسنتان بیشتر باشد. پای چپ خود را به سمت دست های خود راهنمایی نموده و هم زمان باسن خود را کمی بالا بیاورید. به سرعت یک گام دیگر با پای راست خود بردارید و باسن خود را بیشتر بلند کنید. دوباره پای چپ را اندازهی جلوتر بیاورید و باسن را کمی بالاتر ببرید. دوباره همین کار را با پای راست هم انجام بدهید تا باسن در بالاترین نقطه ممکن قرار بگیرد. دوباره به آرامی به محل اولیه برگردید. این حرکت را در 3 ست و 5 تکرار دیگر ادامه دهید.

  • سخت تر کردن تمرین: گام های بلندتر بردارید تا باسن در نقطه بالاتری قرار بگیرد. تعداد تکرارها را از 5 به 10 برسانید.

7- پلانک کامل چرخشی

به حالت پلانک بر روی زمین قرار بگیرید. پاهایتان را کنار هم قرار دهید. زانوی پای راست خود را به سمت چپ خم کنید و هم زمان و در همین حالت کف پای راست را بالا بیاورید و به سمت چپ بدن خود راهنمایی کنید. باسن خود را به سمت چپ خم کنید. دوباره پای راست را به محل اولیه برگردانید و سپس حرکت را برای سمت چپ تکرار کنید. این حرکت را در 3 ست و 10 تکرار دیگر ادامه دهید.

8- پرس قورباغه

یکی دیگر از تمرینات ورزش برای لاغری شکم پرس قورباغه است. بر روی زمین دراز بکشید. صورتتان را روبه جلو قرار دهید. زانوهایتان را خم کنید و از روی زمین بلند کنید. پاشنه پاهایتان باید به یکدیگر فشار وارد نمایند. نفستان را به داخل دهید و سر و شانه خود را از روی زمین بلند کنید. لگن خود را خم کنید و به پاهای خود نگاه کنید. دست ها را رو به بیرون و جدا از زمین قرار دهید. کف دست هایتان باید رو به زمین باشد.

نفس را بیرون دهید و پاشنه پا را به بیرون راهنمایی کنید وان تا را در زاویه 45 درجه قرار دهید. زانوها باید به هم فشار وارد نمایند. نفس را به داخل دهید و پاشنه پا را به سمت داخل بدن بازگردانید. این حرکت را در 3 ست و 10 تکرار دیگر ادامه دهید.

سخت تر کردن تمرین: پاهای خود را نزدیک تر به زمین قرار دهید یا هر دو پای خود را بکشید و سپس آن ها را بالا و پایین ببرید. در طول حرکت باید کمر شما روی زمین بی حرکت باشد.

9- حرکت پل معکوس

به پشت بر روی زمین دراز بکشید و زانوی چپ خود را خم کنید. کف پای چپ را صاف روی زمین نگه دارید و پای راست را به طرف سقف بالا ببرید. دست چپ را صاف نموده و به طرف بالا بیاورید و دست راست را پایین و در کنار خودتان قرار دهید. بدون حرکت دادن باسن یا شانه، پایی که بالا هست را به سمت راست و دستی که بالا است را به سمت چپ خود بازکنید. حالا بر روی عضلات شکم خود تمرکز کنید و دست و پای خود را سرجای قبلی برگردانید. این حرکت را 10 تا 12 بار تکرار کنید. سپس جهت را عوض کنید و دوباره آن را انجام دهید.

10- لگد به عقب

به حالت چهاردست وپا بر روی زمین زانو بزنید تا انگشتان پا به طرف پایین جمع شوند. شکم خود را درحالی که منقبض کردید به طرف ستون فقرات خود بکشید و در همین حال، زانوها را حدود پنج سانتیمتر از زمین بالاتر قرار دهید.

عضلات شکم را درگیر نگه دارید و زانوی سمت راست را نزدیک بینی خود بیاورید. سپس با پای راست به سمت عقب لگد بزنید و باسن خود را منقبض کنید. درحالی که عضلات شکم را منقبض نگه می دارید، لگن را برای محافظت از پشت، روبروی زمین قرار دهید. 8 بار این حرکت را تکرار کنید، سپس جای پاها را عوض کنید و دوباره این حرکت را 8 بار تکرار کنید.

11- حالت قایق

بر روی زمین بنشینید و پاهای خود را بر روی زمین بگذارید. زانوهای خود را خم کنید و دست ها را زیر آن ها قرار دهید. قفسه سینه را بالا ببرید و سعی کنید شانه ها را عقب بدهید. عضلات شکم خود را درگیر کنید و پاها را بالا بکشید تا به موازات کف زمین درآیند دقت داشته باشید زانوها باید همچنان خم باشند. تعادل خود را باید بااستخوان های نشیمنگاه حفظ کنید.

اگر تا به اینجای کار احساس بدی نداشتید و راحت بودید باید وارد مرحله بعد شوید. پاهای خود را بیشتر بکشید باید توجه کنید اگر در پشت خود احساس ناراحتی کردید، حرکت را متوقف کنید و دست ها را به طرف جلو بکشید. این حالت را به اندازه 5 تا 15 نفس کشیدن نگه دارید و سپس رها کنید. حرکت را 5 مرتبه تکرار کنید.

12- کرانچ پای پیش رفته

به پشت روی زمین بخوابید و زانوهایتان را خم کنید و یک دمبل با وزن کم را میان دو پای خود بگذارید. کف دودست را روی زمین و زیر نشیمنگاه خود بگذارید. عضلات پایین شکم خود را منقبض کنید و از آن ها برای قرار دادن زانو در مقابل سینه و درحالی که باسن، سر و شانه ها را به آرامی از حالت تعادل بلند می کنید، بهره ببرید. سپس به حالت اول برگردید. این کار را 15 تا 30 بار و 4 بار در هفته انجام دهید. تقریباً بعد از 4 هفته نتیجه را خواهید دید.

13- حرکت شکم آنا کابان

به پشت بر روی زمین بخوابید و زانوهایتان را به طرف سینه خود خم کنید. یک دمبل سبک را با دودست نگه دارید. پای چپ خود را به حالتی با زاویه 45 درجه برسانید و زانوی سمت راست را خم نگه دارید. سر و شانه های خود را بلند کنید و دمبل را به طرف بیرون زانوی سمت راست خود ببرید. با فشار، حرکت کرانچ را انجام دهید. پای چپ را مقابل پای راست بیاورید و وزنه را به طرف سقف بالا ببرید. سر و شانه را بالاتر از زمین نگه دارید. حالا مرحله دوم را دوباره انجام دهید اما این بار پای راست را بالا ببرید و پای چپ را خم نگه دارید. 8 مرتبه این حرکت را انجام دهید، سعی کنید این حرکت را 4 بار در هفته انجام دهید.

14- رساندن پا به پایین شکم

به پشت بر روی زمین دراز بکشید و زانوها را به حالت 90 درجه بالا بیاورید. دست ها را پشت سرتان قرار دهید و شکم را منقبض کنید. زانوهایتان باید دقیقه بالای باسن قرار بگیرند. شانه هایتان را بلند کنید و بالا بیاورید. نفس خود را برای 5 ثانیه نگه دارید، سپس آن را بیرون دهید و پاها را به زاویه 45 درجه تغییر حالت دهید. این حالت را 3 تا 5 ثانیه نگه دارید و شکم خود را فشرده کنید. دو ست و در هر ست 15 مرتبه این کار را انجام دهید.

با پشتکار داشتن در انجام ورزش برای لاغری شکم خیلی زود به نتیجه دلخواه خود یعنی داشتن شکمی لاغر و عاری از چربی اضافی دست خواهید یافت.

بیشتر بخوانید: راه های برطرف قوز کمر با ورزش

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 5 دی 1400 بروزرسانی: 5 دی 1400 گردآورنده: buy-blog.ir شناسه مطلب: 8589

به "14 حرکت ورزشی مناسب برای لاغری شکم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "14 حرکت ورزشی مناسب برای لاغری شکم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید